UGT signa l’acord de millora de la conciliació de laboral i personal a “La Caixa”

lacaixa.jpgA més, s’aconsegueix eliminar la proposta de la direcció d’instaurar flexibilitat horària i jornada partida 

Ahir dimarts, 17 de desembre, es va signar un acord entre la direcció de "la Caixa" i els sindicats UGT de Catalunya, CCOO i SECPB per a la conciliació de la vida laboral i personal dels treballadors i les treballadores d’aquesta entitat financera.

 

Des del nostre sindicat considerem molt positiu aquest acord, principalment, perquè es va eliminar la proposta de la direcció d’instaurar flexibilitat horària amb jornada partida, mesura amb la qual la UGT de Catalunya es va mostra en desacord des d’un principi. A més, l’acord s’ha signat sense cap contrapartida per a la plantilla.

Entre moltes altres mesures, el nou acord contempla:

 

  • 10 dies més de permís de maternitat, i 14 dies més si es tracta de part múltiple.
  • Increment d’un dia més de permís de paternitat a partir del 2008.
  • Flexibilitat de mitja hora d’entrada i de sortida.
  • Possibilitat de reducció de jornada per cura de fills fins als 12 anys.
  • Millores de prestacions quantitatives i qualitatives per fills amb discapacitat.
  • Crèdit de tres dies laborables acumulables als permisos ja contemplats en la normativa laboral (matrimoni, naixement, malaltia o defunció, trasllat).
  • Facilitats financeres vinculades a la conciliació.

{mxc}

Comments are closed.