Un any de l’entrada en vigor de la regulació del treball a distància

Font: pixabay

El 23 de setembre fa un any de l’entrada en vigor de la regulació del treball a distància i des de la UGT de Catalunya celebrem que el nostre mercat de treball compti amb una regulació específica del teletreball que cobreixi el buit normatiu que existia, però alertem del retrocés significatiu en l’ús d’aquesta modalitat. 

En el darrer any, i gràcies a l’esforç i la tenacitat de la UGT, s’han signat un bon nombre d’acords de treball a distància. Aquests acords són importants perquè són fruit de la negociació col·lectiva i el diàleg social, per tant, garanteixen i equilibren drets. Només la negociació col·lectiva té la capacitat d’adaptar la regulació legal a les necessitats i particularitats pròpies de cada sector d’activitat o empresa.Malgrat aquests acords, la nostra acció sindical encara topa amb les reticències d’algunes empreses a l’hora de pactar els continguts dels acords de treball a distància, com ho són el “complement de teletreball” per cobrir les despeses associades a teletreballar, o bé que els mitjans de treball els ha de proporcionar l’empresa al treballador o la treballadora, entre altres.

L’ús del teletreball a Catalunya s’ha reduït un 40% respecte fa un anyA Catalunya, actualment, només teletreballen 2 de cada 10 persones assalariades (el 17,3% del total de persones assalariades, gairebé 600.000 persones). D’aquestes, una ho fa ocasionalment, és a dir, algun dia de la setmana laboral (el 6,2% del total d’assalariats i assalariades), i l’altra més de la meitat dels dies que va treballar (l’11,1% del total de persones assalariades).

El teletreball al nostre país sempre ha sigut una pràctica residual, de fet abans de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, a Catalunya el 91,3% de la població ocupada assalariada no havia teletreballat cap dia. Només el 4% ho havien fet ocasionalment i el 4,6% ho havien fet més de la metiat dels dies treballats.

Malgrat aquesta reducció, des de la UGT de Catalunya defensem aquesta modalitat de treball sempre i quan, s’apliqui garantint tots els drets i condicions laborals de les persones que opten per aquesta modalitat. Desafiem a totes aquelles empreses on es pot implementar el teletreball, perquè facin el pas endavant, apliquin la Llei per garantir els drets i les condicions de les treballadores i els treballadors i obrin els processos de negociació per desenvolupar de manera adequada tots els aspectes que la norma deixa en mans del conveni col·lectiu.

Des de la UGT de Catalunya seguirem defensant i treballant per fer del teletreball un escensari lliure de precarietat. Volem que el teletreball sigui una eina útil i uns escenari laboral idoni, respectant els drets laborals, i que es converteixi en una oportunitat real de millora tant per a l’empresa com per a les persones treballadores que hi presten serveis.

En aquest enllaç podeu llegir l’informe ‘Un any de la regulació del treball a distància’.

Comments are closed.