Una sentència declara nul l’acomiadament d’una treballadora amb malaltia de llarga durada a qui se li va aplicar la reforma laboral

cleceEl Jutjat Social número 33 de Barcelona, en sentència del 17 de setembre, qüestiona l’aplicació de l’acomiadament objectiu (a partir de la regulació de la Reforma Laboral del PP) a aquells treballadors i treballadores amb baixes mèdiques derivades d’una malaltia de llarga durada, amb la limitació que això comporta. El jutge es basa en una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de l’11 d’abril del 2013, que interpreta l’article 2.2 de la Directiva 2000/78 com que cal assimilar o integrar en el concepte de “discapacitat” les malalties de llarga durada que generin limitació. Per tant, aquests acomiadaments serien discriminatoris per raó de discapacitat.

En aquest cas, la demandant –defensada pel Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya- és una treballadora familiar amb migranya crònica diagnosticada des de l’any 2003 a qui l’empresa CLECE va acomiadar el passat mes de maig per acumular un total de 15 dies d’absència entre el 29 de març de 2013 i el 27 de maig de 2013. Cal dir que totes les baixes mèdiques, tal com recull la sentència, responen al diagnòstic de “migranya”, tret d’una que va ser per “faringitis aguda”. L’empresa indica a la notificació d’acomiadament que “Dichas ausencias suponen un 38,46% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos (…). Así mismo, las ausencias de los últimos doce meses, a computar desde el 28 de mayo de 2012 hasta el 27 de mayo de 2013, corresponden a un 14,67% de las jornadas hábiles (…)”.

Per acomiadar la treballadora, CLECE aprofita la regulació d’acomiadament per causes objectives que va fer la Reforma Laboral del 2012, que contempla a l’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors: “Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses”.

La sentència declara nul l’acomiadament pel seu caràcter discriminatori i condemna l’empresa CLECE a la immediata readmissió de la treballadora i a l’abonament dels salaris de tramitació fins a la notificació de la sentència.

Des de la UGT de Catalunya ens felicitem per aquesta sentència i la considerem un pas important en la lluita als jutjats contra l’aplicació de la Reforma Laboral, ja que qüestiona i restringeix àmpliament l’aplicació de l’acomiadament per causes objectives. La sentència entén que no es podrà aplicar l’acomiadament objectiu per motiu de baixes per incapacitat temporal inferiors a 20 dies (interrompudes o continuades) si tenen el seu origen en una malaltia de llarga durada o crònica.

La sentència no és ferma i s’hi pot interposar recurs de suplicació al TSJC.

En aquest enllaç trobareu la sentència.

Comments are closed.