Una sentència declara nul l’acomiadament d’una treballadora per violació de la seva intimitat per haver-la gravat amb càmera oculta

sentenciaLa treballadora ha estat defensada pel Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya i, a més de la corresponent readmissió, ha aconseguit una indemnització per danys morals

El jutjat social número 26 de Barcelona ha declarat la nul·litat d’un acomiadament per violació del dret fonamental a la intimitat d’una treballadora per haver-la gravat amb càmeres ocultes en el lloc de treball. La treballadora ha estat defensada pel Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya i, a més de la corresponent readmissió, ha aconseguit una indemnització per danys morals.

La treballadora va ser acomiadada de manera disciplinària per fumar en el lloc de treball, decisió que l’empresa va prendre després de contractar els serveis d’un detectiu privat que va procedir a instal·lar càmeres ocultes en el lloc de treball.

El jutge entén, seguint la doctrina del Tribunal Constitucional, que si bé lògicament no és necessària la informació prèvia de la instal·lació de càmeres ocultes, sí que cal distingir entre la vigilància efectuada amb càmeres de vídeo permanents i càmeres ocultes.

I considera que, perquè la utilització de càmeres ocultes sigui legítima i no impliqui vulnerar el dret a la intimitat de la treballadora, fa falta que la seva utilització superi la triple anàlisi de necessitat, proporcionalitat i idoneïtat. El jutge considera que en aquest cas la mesura no era imprescindible (criteri de necessitat) per aconseguir fer efectiva la prohibició de fumar, podent utilitzar altres mitjans menys invasius de la intimitat de la treballadora. I tampoc era una mesura proporcional al mal causat, ja que considera que la violació del dret a la intimitat de la treballadora ha estat més greu que la vulneració de la prohibició de fumar, infracció que no pot ser qualificada de falta disciplinària molt greu.

A més de la corresponent readmissió de la treballadora amb pagament dels salaris de tramitació corresponents, la sentència condemna l’empresa a indemnitzar-la addicionalment amb 9.004,20 euros per danys morals.

En aquest enllaç trobareu la sentència.

Comments are closed.