Una sentència guanyada pel Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya condemna al Departament d’Ensenyament a pagar la lactància al personal substitut

lactanciaEn aplicació de l’Acord de Govern 60/2012, el Departament d’Ensenyament imposa al personal substitut a jornada completa una reducció d’un 0,86%. Emparant-se en aquesta norma, el Departament va un pas més enllà i va denegar a una afiliada a la UGT de Catalunya la sol·licitud del permís de lactància, amb l’argument pervers i èticament lamentable que la treballadora no treballa a jornada completa.

Davant d’aquests fets tan greus, el nostre sindicat va presentar un recurs de reposició contra l’administració. La resolució desestimava el nostre recurs amb els arguments ja exposats anteriorment.

El dia 7 de maig de 2013 la UGT de Catalunya vam interposar un contenciós administratiu de protecció jurisdiccional dels Drets Fonamentals contra l’actuació del Departament d’Ensenyament. Els arguments que justifiquen el contenciós són senzills: l’actuació de l’Administració en aquest cas vulnera els principis d’igualtat i no discriminació per raó de sexe. Una jornada parcial, que no és de lliure acceptació per part de la treballadora, no es pot utilitzar com a justificació per denegar el dret a la lactància i, per tant, la mesura suposa una infracció de l’article 14 de la Constitució Espanyola.

La sentència, de 30 d’octubre, declara nul·la la resolució de 14 de febrer de 2013 de la directora dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques i declara el dret a gaudir del permís de lactància de la nostra afiliada des de la data de sol·licitud i, en cas que no fos possible, la compensació en dies lliures o, en cas que tampoc sigui possible, la indemnització econòmica corresponent.

El redactat de la sentència posa en evidència els abusos i la manca d’ètica del Departament d’Ensenyament amb frases com ara: “…también hemos de atender a la voluntad del legislador de proteger, además del derecho al descanso voluntario originario de la madre tras la maternidad, otros intereses dignos de protección relacionados con el hecho del alumbramiento o, en su caso, adopción, como es la lactancia natural o no, por la especial relación de afectividad entre el progenitor y el recién nacido”.

És a dir, que la Generalitat en la seva decisió de negar el permís de lactància a una part dels seus treballadors, no ha tingut cap mena de consideració als efectes nocius que aquesta mesura pogués tenir, per exemple, en l’autèntic beneficiari i objecte de protecció de la mesura: el nadó.

La conseqüència d’aquesta sentència és que, d’una banda, el Departament d’Ensenyament no pot denegar el dret a la lactància al seu personal a jornada parcial ni als substituts amb jornada completa amb la reducció del 0,85%. D’altra banda, entenem que tant el contingut com el redactat d’aquesta sentència posen en evidència la manca d’ètica i de sentit de la responsabilitat social del Govern, que ja fa massa temps que trepitja la línia vermella dels nostres drets fonamentals.

Des de la FETE – UGT de Catalunya, exigim al Departament d’Ensenyament que no recorri la sentència i l’apliqui de manera immediata i amb efectes retroactius a totes les treballadores afectades.

En aquest enllaç trobareu la sentència.

Comments are closed.