Una sentència reconeix el dret d’una policia local amb incapacitat permanent a passar a una segona activitat

policia-localEl Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona ha donat la raó a una funcionària de la Policia Local de Sant Boi i reconeix el seu dret a passar a una segona activitat, en compatibilitat amb la seva situació d’incapacitat permanent total.

L’Ajuntament de Sant Boi va desestimar l’any 2009 la sol•licitud de l’agent, entenent que aquesta havia perdut la seva condició de funcionària de carrera en ser-li reconeguda una incapacitat permanent total, segons estableix el capítol II de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). Tanmateix, la jutgessa entén que en aquest supòsit preval el dret de la treballadora declarada incapacitada a mantenir la seva condició de funcionària i passar a desenvolupar funcions de segona activitat a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

La jutgessa, als fonaments de dret continguts a la sentència, cita l’article 43 de la Llei de Policies Locals, 16/1991, on queda regulada la situació de segona activitat; l’article 137 de la Llei General de la Seguretat Social, relatiu a la incapacitat permanent total, i l’article 5.4 de l’Acord de les Condicions de Treball del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, on s’estableix que, en cas que el funcionari passi a situació d’incapacitat permanent total, se li reconeixerà el dret a optar entre la jubilació per incapacitat o la continuïtat en la prestació del servei en un altre lloc de treball del mateix o inferior nivell o grup professional.

La segona activitat per a situacions d’incapacitat permanent està reconeguda a la Llei de Policies Locals, però deixa la seva regulació al pacte de condicions laborals (“conveni col•lectiu” dels funcionaris) de cada Ajuntament, tot i que fins ara està desenvolupat a molts pocs consistoris catalans.

Per això, des de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya ens felicitem per aquesta sentència pionera, animem els treballadors i treballadores en la mateixa situació a què sol•licitin aquest dret i destaquem la importància d’incorporar als acords laborals dels Ajuntament la regulació de la segona activitat per a situacions d’incapacitat permanent.

pdfSentència Sant Boi

Comments are closed.