Una sentència reconeix el dret de la UGT a participar en les meses de negociació de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

arenys-de-munt

Font: Wikimedia, usuari Friviere

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en sentència de 18 de març, ha donat la raó a la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya en el recurs interposat contra l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Maresme) i el sindicat CATAC.

El nostre sindicat va presentar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de l’Alcaldia d’Arenys de Munt de 20 de febrer de 2014 en què denegava a la UGT de Catalunya la participació en la Mesa de Negociació de funcionaris per no haver obtingut representativitat suficient en les eleccions de delegats de personal. El nostre sindicat, defensat pel Gabinet Jurídic, va al·legar vulneració del dret a la negociació col·lectiva a una organització sindical que té la consideració de més representativa.

El jutge sentencia, d’acord amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que la major representativitat del sindicat UGT en l’àmbit estatal o de la Comunitat Autònoma li confereix la legitimació per estar present en les Meses de Negociació. I com les Meses Sectorials depenen de la Mesa General de Negociació, la nostra organització “està legitimada per estar present en aquestes Meses Sectorials, encara que lògicament en proporció a la representativitat obtinguda en l’àmbit que es tracti, i si és mínima, li impedirà participar amb vot, i d’aquesta manera no s’altera la capacitat negocial en el sector dels sindicats que en aquest àmbit han obtingut major representativitat”.

Per tant, la sentència anul·la la resolució d’Alcaldia i reconeix el dret de la UGT de Catalunya a ser convocat i present a la Mesa o Meses de Negociació de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

En aquest enllaç trobareu la sentència.

Un comentari a “Una sentència reconeix el dret de la UGT a participar en les meses de negociació de l’Ajuntament d’Arenys de Munt