Una sentència reconeix el dret dels funcionaris de la Generalitat a cobrar una part de la paga de Nadal del 2012

mani-2012El SAP – UGT de Catalunya ha guanyat la demanda interposada contra la decisió del Govern de retallar al personal funcionari de la Generalitat la paga extraordinària de desembre de 2012 també amb efectes retroactius (concretament els 44 dies compresos entre l’1 de juny i el 14 de juliol, data d’entrada en vigor del Reial Decret 20/2012 ).

La sentència dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu número 15 de Barcelona dóna la raó al SAP – UGT de Catalunya i literalment ordena que “la Administración actuante deberá abonar la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, devengada desde el 1/06/12 al 14/07/12 ambos dias inclusive, con todos los efectos administrativos y económicos que procedan”.

Es tracta de la primera sentència guanyada en aquest sentit per un sindicat de funcionaris a Catalunya i suposa que tot el personal funcionari de la Generalitat podrà reclamar aquesta part de la paga de Nadal de l’any passat. La quantitat mitjana a percebre és d’uns 500 euros.

Comments are closed.