Una sentència reconeix el drets dels funcionaris de Justícia a cobrar la paga extra del 2012 íntegra

lleisUna sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Sevilla, de l’11 de novembre, ha declarat contrària a dret la supressió de la paga extra de Nadal del 2012 al personal funcionari de l’Administració de Justícia, que s’ha aplicat retallant les nòmines de juliol a desembre de l’any passat en 1/14 part de les retribucions anuals per salari i triennis.

La sentència, que és ferma, la declara contrària a dret perquè aplica retroactivament la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), que va entrar en vigor el 29 de desembre del 2012, mentre que la paga extra ja estava meritada de forma completa el 30 de novembre.

Des de la UGT de Catalunya ja vam demanar ahir per escrit al Departament de Justícia que d’ofici apliqui aquesta sentència i retorni als 7.500 funcionaris de Justícia de Catalunya la paga extra de l’any passat, i així evitar el col·lapse dels jutjats amb milers de contenciosos administratius.

Comments are closed.