Uns 130.000 ocupats han de treballar a temps parcial per falta de serveis socials

(El Punt

CCOO ha denunciat que «la insuficiència de polítiques socials» provoca que unes 130.000 persones a Catalunya hagin de treballar a temps parcial. La cura de familiars en situació de dependència i d'infants de zero a tres anys en són les principals causes. «Una major inversió en serveis socials i educatius ajudaria a pal·liar la suposada escassetat de persones disponibles per treballar», afirma el sindicat. Segons dades de l'enquesta de població activa (EPA), unes 420.000 persones treballaven a temps parcial a Catalunya a començament del primer semestre d'aquest any. En molts casos, «el perfil d'una persona que treballa a temps parcial és el d'una dona jove amb un nivell formatiu mitjà o baix que treballa en una ocupació de baixa qualificació», destaca el sindicat.

La UGT també reclama solucions per a aquesta situació. «El 29% de les dones que trien jornada a temps parcial ho fan per obligacions familiars, mentre que només el 3,9% dels homes al·leguen aquest motiu», indica. La UGT destaca que «moltes dones utilitzen la jornada parcial com una alternativa per poder conciliar la seva vida familiar i personal, per una manca de polítiques de conciliació».

{mxc} 

Comments are closed.