Uns 200.000 catalans no cobren ja cap prestació o subsidi per desocupació

A Catalunya, el mes de juliol, l’atur s’ha reduït únicament en 784 persones, situant en 614.762 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 0,13% respecte el mes anterior, però un increment interanual d’un 7,69%, amb 43.923 persones més en situació de desocupació respecte el mes de juliol de l’any anterior.

A l’estat espanyol, l’atur es redueix també en 27.814 persones, i són 4.587.455 les persones en situació de desocupació, una reducció d’un 0,60% respecte el mes anterior, però un increment interanual d’un 12,44%, 507.713 persones més en situació de desocupació respecte el mes de juliol de l’any 2011.

 

Pel que fa a les províncies catalanes, l’atur s’ha reduït a Girona, en 1.190 persones (-2,23%) i Lleida, en 934 persones (-3,14%), mentre que s’ha incrementat a Barcelona, en 1.148 persones (+0,25%) i a Tarragona, en 192 persones (+0,29%); però totes les províncies han incrementat el nombre de persones en situació de desocupació respecte el mes de juliol de l’any 2011, destacant Barcelona, amb un increment d’un 8,15% i Tarragona amb un 7,35%. Girona ha incrementat l’atur en un 5,60% i Lleida en un 5,06%.

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha reduït entre els homes, amb 2.346 homes aturats menys que el mes anterior (-0,74%), mentre que  l’atur femení s’ha incrementat en 1.562 dones, un 0,52% més que el mes de juny. Si comparem l’atur registrat del mes de juliol d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur s’ha incrementat a tots dos gèneres: l’atur femení en un 8,04% i el masculí en un 7,37%.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de juliol en 43.642. Aquesta xifra representa un descens respecte al mes anterior del 2,98%, amb 1.340 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte el mes de juliol de l’any anterior del 4,29%.

La població estrangera, el mes de juny registra un total de 128.925 persones en situació de desocupació, el que representa un descens d’un 3% respecte el mes anterior i d’un 1,2% respecte al mateix període de l’any anterior. 63.649 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 32.337 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de juny el 20,97% del total de l’atur a Catalunya.

 

L’atur del mes juliol s’ha reduït al sector de la construcció, amb 1.001 persones menys en situació d’atur (-1%), en aquelles persones sense ocupació anterior, amb 950 persones desocupades menys (-2,92%), a la indústria, amb 582 persones menys en situació d’atur (-0,61%) i a la agricultura, amb 89 persones menys aturades (-0,80). Els serveis, però, han incrementat l’atur amb 1.838 persones més (+0,49%). Així mateix, cal remarcar que, pel que fa a la variació interanual, destaca l’increment en un 11,19% de les persones en situació d’atur que provenen del sector dels serveis, amb 38.039 persones desocupades més que el juliol de l’any anterior.

En relació a la contractació, aquest mes de juliol s’han signat un total de 219.518 contractes, 19.252 més que el mes anterior (+9,61%), però 949 menys que ara fa un any (-0,43%). Cal destacar l’increment de la contractació d’aquest mes a la província de Lleida (+20,63% i 2.860 contractes més), Girona (+19,94% i 4.261 contractes més) i Barcelona (+8,93% i 12.695 contractes més). Tarragona, però, presenta una reducció en la contractació d’un 2,47% amb 564 contractes menys que el mes de juny.

La contractació d’aquest mes de juliol, però, ha estat fonamentalment temporal, ja que aquesta s’ha incrementat respecte el mes de juny en un 10,69% enfront del 0,05% que ha augmentat la contractació indefinida. Destaca l’increment del 22,90% i el 22,72% de la contractació temporal a Girona i a Lleida respectivament. En aquest sentit, el 90,73% de la contractació realitzada el mes de juliol ha estat temporal.

 

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 67,7%. En aquest sentit, són 199.480 les persones registrades a les oficines de treball, un 32,4%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya valorem aquestes dades molt negativament pel fet de trobar-nos en plena temporada estival i que, aquest mes de juliol, l’atur només s’hagi reduït en 784 persones.

 

Així mateix, que el sector serveis incrementi les persones en situació de desocupació en ple mes de juliol ens indica que aquest sector està patint de manera molt contundent les retallades i les mesures d’ajust, malgrat la temporada turística, amb l’expulsió del mercat de treball de persones dedicades a la sanitat, l’educació, l’atenció a la dependència, als serveis socials, etc. I que aquest fet no es compensa amb les contractacions habituals de la temporada estival.

La UGT de Catalunya continua denunciant que les polítiques dels governs impulsades fins ara basades en l’austeritat, retallades socials i dels serveis públics fonamentals no estan reactivant la nostra economia, ni generant  confiança a les persones, ni creant ocupació de qualitat.

La reforma laboral ja està donant els resultats que des del sindicat havíem denunciat: l’increment dels expedients de regulació a les empreses i dels acomiadaments de treballadors i treballadores.

 

A més, les darreres mesures adoptades per l’executiu de l’estat (la reducció de les prestacions per desocupació, les noves retallades sobre els treballadors públics i sobre les pensions i la pujada de l’IVA) únicament serviran per destruir més ocupació, incrementar l’atur i augmentar les desigualtats entre els ciutadans i les ciutadanes.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

·         La retirada immediata de una reforma laboral imposada, inútil per a l’economia, injusta per a les persones treballadores i ineficaç per a la creació d’ocupació.

·         Alternatives a l’increment de l’IVA i la retallada de les prestacions per tal d’augmentar els ingressos públics perquè no serviran per activar l’economia ni per crear ocupació, sinó per desincentivar encara més el consum.

·         La posada en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer, que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.

·         Un pacte fiscal que doni resposta a la necessitat d’un nou finançament per a Catalunya que enforteixi l’Estat del Benestar i la competitivitat de la nostra economia. Un pacte fiscal de consens, ampli i de país, harmonitzat fiscalment i social amb la UE, amb el qual la recaptació, la gestió, la inspecció i la capacitat normativa recaigui en Catalunya, i amb una Agència Tributària única per a Catalunya.

·         L’increment del pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la formació i la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.

·         La pròrroga del programa PREPARA, que finalitza aquest mes d’agost, davant l’increment de persones que exhaureixen les prestacions econòmiques per desocupació.

·         Una nova regulació de la Renta Activa d’Inserció, perquè s’ampliïn els col·lectius que puguin tenir dret  a aquesta prestació, així com modificar els criteris d’accés a la mateixa.

Comments are closed.