Vaga dels treballadors d’Ivemon-Ambulàncies Egara del 21 al 24 de maig

ambulanciesEls aproximadament 375 treballadors d’Ivemon-Ambulàncies Egara de Sabadell i Terrassa (servei de transport sanitari urgent i no urgent) han convocat 4 jornades de vaga per a la propera setmana, del 21 al 24 de maig, com a protesta per les mesures que injustificadament pretén aplicar l’empresa, i que afecten bàsicament els seus salaris.


El passat mes d’abril l’empresa va reunir els comitès d’empresa i els va comunicar la intenció de despenjar-se del conveni col·lectiu autonòmic i deixar d’abonar un 8% dels salaris fins al 31 de desembre del 2015. Es va iniciar en aquell moment un procés de diàleg encaminat a trobar una sortida negociada entre treballadors i empresa segons la situació al·legada per l’empresa, que presenta uns comptes sense auditar que donen unes pèrdues per a l’exercici 2011 de 800.000 euros, i per al 2012 una previsió de pèrdues d’un milió d’euros.

La informació econòmica presentada per l’empresa és estudiada detalladament i els experts conclouen que els comptes compleixen amb els requisits formals legals però que podrien no reflectir la realitat ni de l’empresa ni del sector i donen indicis de mala gestió empresarial. Tot i això, els treballadors presenten una sèrie de mesures encaminades a pal·liar aquesta situació per garantir la continuïtat de l’empresa.

Desprès de diverses reunions, l’empresa no accepta les propostes dels treballadors i presenta unes mesures restrictives sobre la plantilla que passen per una reducció en la retribució de les hores de presència del 45%, posposar l’abonament dels endarreriments que estaven signats en conveni i que l’empresa s’havia compromès a pagar fa tan sols dos mesos i que s’havien d’abonar aquest mes en un 50% de la seva totalitat, i l’ajornament del pagament dels dies personals de l’exercici 2011 que l’empresa havia d’abonar en compliment de sentencia del TSJC. A banda d’això l’empresa també planteja la no entrega d’uniformitat, no realitzar el servei de vigilància de la salut i una retallada salarial al personal administratiu amb retribucions per sobre del conveni del 5%. En aquest mateix moment l’empresa entrega als treballadors el document d’obertura del període de 15 dies de consultes per despenjar-se del conveni col·lectiu.

A aquesta situació s’ha d’afegir que els treballadors ja venien de patir una reducció salarial pactada del 2,5% -que l’empresa va ampliar il·legalment-, d’haver pactat una congelació de l’IPC des de fa 4 anys, d’haver patit un descompte per fer ús dels dies personals pactats i retribuïts per conveni i que l’empresa va ser obligada per sentència del TSJC a retornar, i d’haver sofert un ERO de 5 mesos l’any 2011. És en aquest context que decideixen plantar-se i convocar quatre jornades de vaga.

Cal destacar que l’administració autonòmica competent (CatSalut i SEMSA) no han realitzat cap nova retallada sobre el que tenen pactat per concurs administratiu públic amb l’empresa, han prorrogat dos anys més la vigència del concurs públic per garantir estabilitat a les empreses del sector i que a data d’avui l’administració catalana està al corrent de tots els pagaments a Ivemon-Ambulàncies Egara. Es dóna també el cas que totes les empreses de Transport Sanitari a Catalunya es regeixen pel mateix conveni col·lectiu, es troben emmarcades dins la mateixa patronal sectorial i són proveïdores de la mateixa administració pública catalana, però cap d’elles es troba en una situació econòmica tan precària com la que Ivemon-Ambulàncies Egara ha posat sobre la taula.

A més, el passat mes de febrer, per iniciativa de la UGT de Catalunya, es va signar un nou conveni col·lectiu autonòmic per donar estabilitat a les empreses i als treballadors del sector, que no incloïa cap increment econòmic i garantia la contenció de les despeses per a les empreses i que Ivemon-Ambulàncies Egara també va signar.

Comments are closed.