Valoració de dades de sinistralitat laboral 2007

estadistisca.jpgEl nostre sindicat considera que les dades de sinistralitat laboral presentades avui requereixen establir polítiques conjuntes perquè la cultura preventiva i el compliment de la normativa formin part integral de la gestió empresarial

Davant de les dades de sinistralitat laboral de l’any 2007 presentades avui pel Departament de Treball, la UGT de Catalunya considera que s’ha de fer una valoració prudent de la reducció dels accidents de treball, ja que les xifres són encara preocupants. Creiem que 441 accidents laborals diaris no són per mostrar-se cofoïs.

Pel que fa a les morts a la feina, la nostra organització considera que només que hi hagués una víctima es tractaria d’una xifra elevada, molt més si es tracta de 105 treballadors i treballadores morts l’any 2007, el que significa que 1 de cada 3 dies ha mort una persona al seu lloc de feina. Pel que fa als accidents greus, Catalunya en va patir l’any passat 3,53 diaris.

Davant d’aquestes dades de sinistralitat laboral, la UGT de Catalunya creu que més enllà de jornades laborals perdudes i de milions d’euros de costos laborals, es tracta de vides humanes i de seqüeles personals i familiars que requereixen establir polítiques conjuntes tant amb l’Administració com amb la patronal perquè la cultura preventiva i el compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals formin part integral de la gestió empresarial.

D’altra banda, des del nostre sindicat creiem que mitjançant l’acció inspectora -amb el desenvolupament de les competències de la Inspecció de Treball- es podrà inculcar aquesta cultura preventiva i reduir la sinistralitat de manera permanent i no fluctuant

{mxc} 

Comments are closed.