Valoració de la modificació a l’impost de donacions

impuestoLa UGT de Catalunya s'oposa a la modificació de l'impost de donacions en els termes que recull l'avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres

El CTESC també creu que la modificació de l'impost és excessiva i el converteix en pràcticament inexisten

El CTESC, òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat avui el dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres, en el que es manifesta contrari a la modificació de l'Impost de Donacions en els termes presentats. 

 

La UGT de Catalunya valora de forma negativa el procediment a través del qual es vol aprovar la modificació d'un impost tant substancial com és aquest. Creiem que la Llei de mesures fiscals i financeres no és el marc adequat per fer-ho, i que la reforma requereix una avaluació prèvia sobre l'impacte econòmic i fiscal que aquesta modificació implicaria, tenint en compte aquesta modificaió per a la Generalitat.

La reducció de 16 a 3 trams en l'escala de gravàmen de l'Impost per donacions redueix la progressivitat de l'impost i, a més, els baixos tipus impositius del 5%, 7% i 9% i les bases a què s'apliquen afebleixen l'impacte recaptatori del mateix. La UGT de Catalunya alerta de les conseqüències d'entrar en una espiral de baixada d'impostos amb l'excusa d'evitar el "dumping fiscal" entre Comunitats Autònomes, i alerta sobre el cost fiscal que aquesta modificació pot comportar a les arques de la Generalitat, recordant que la recaptació de l'impost suposa, segons els pressupostos de la Generalitat per al 2007, 108 milions d'euros. Aquesta xifra coincideix amb la despesa del pressupost d'aquest mateix any dedicat al programa de pensions i prestacions assistencials i alertem, per tant, de la disminució progressiva d'ingressos davant de les necessitats socials presents i futures que presenta el nostre país.

{mxc} 

Comments are closed.