Valoració de la UGT de Catalunya de la llei de serveis socials

transportsanitariEl nostre sindicat considera que el copagament dels usuaris ha de ser només transitori i demana un acord marc del sector que reguli i dignifiqui les condicions laborals dels professionals

 

Tot i el llarg període d'espera, finalment avui ha estat aprovada al Parlament de Catalunya la Llei de serveis socials. Des de la UGT de Catalunya fem una valoració positiva respecte al contingut d'aquesta Llei pel que suposa en la millora de les condicions de vida de la ciutadania catalana. Tot i així el sindicat considera que aquesta Llei no equipara els serveis socials a l'educació i a la salut.

 

La Llei de serveis socials ha estat aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. Aquesta Llei dóna un pas endavant en aspectes com el reconeixement dels serveis socials com a dret subjectiu; la descentralització dels serveis, aproximant-los a la ciutadania; l'assignació d'un/a professional de referència per a cada persona o família usuària dels serveis socials, i la coordinació del serveis socials amb altres sistemes del benestar com salut i educació.

 

Des de la UGT de Catalunya es constata, però, que encara manca molt a avançar per tal d'equiparar el sistema de serveis socials al sistema de salut o al sistema d'educació, tant pel que fa a la universalitat i l'accés als serveis com per les condicions laborals de les persones que hi treballen.

 

Des del sindicat ens reiterem en aspectes que ja vam apuntar en compareixença al Parlament de Catalunya, l'acompliment dels quals suposarà avançar cap a una major inclusió i cohesió social:

  • El copagament de les persones usuàries dels serveis socials ha de contemplar-se en un període transitori previ a l'assoliment del seu finançament públic, promovent així la solidaritat entre la ciutadania. En aquest sentit cal preveure un increment progressiu anual del PIB dedicat a despesa social per tal d'assolir la mitjana de despesa de la Unió Europea.
  • Cal establir un acord marc del sector dels serveis socials que reguli i dignifiqui les condicions laborals de forma igualitària tant per als i les professionals del sector públic com per als del sector privat, element clau per a oferir uns serveis de qualitat.
  • L'Administració Pública ha de gestionar i proveir un mínim de serveis socials públics que donin resposta a les necessitats més bàsiques. D'altra banda, aquells serveis que hagi d'externalitzar, ho ha de fer establint uns criteris de preferència per les entitats d'iniciativa social, aquelles que no tenen afany de lucre.
  • S'ha de impulsar una major acció social de caire comunitari i no tant individualitzada com ve desenvolupant-se actualment, en tant que genera xarxes de ciutadania i xarxes d'actors socials implicats, autònoms i responsables amb els problemes i les necessitats socials tenint en compte la seva integralitat i complexitat.
  • Cal impulsar realment una major participació dels agents socials dotant-los de més poder de decisió. 

 

Des de la UGT de Catalunya també vam considerar que aspectes tan importants com el conjunt de serveis que contempla aquesta llei; la coparticipació de les persones usuàries en el seu finançament; les ratios de personal professional, les seves titulacions d'accés i perfils; la delimitació del treball voluntari, i els estàndards de qualitat, entre d'altres, que han d'estar contemplats en la cartera de serveis, no podien restar pendents d'un posterior decret. És per això que exigim al Govern que, un cop publicada aquesta Llei, no es demori en el seu desplegament reglamentari.

{mxc} 

Comments are closed.