Valoració IPC juny: Catalunya necessita apostar amb urgència per un altre model productiu i energètic

hostaleriaLa taxa de variació interanual del mes de juny ha augmentat fins a situar-se en un 2,6% a Catalunya (la segona major taxa de l’Estat) i un 2,1% a Espanya, mantenint així el tradicional diferencial en evolució de preus entre Catalunya i Espanya en 5 dècimes, així com el diferencial de preus amb la UE, que ha presentat un augment de preus del 1,6% interanual aquest mes de juny.

L’increment de la taxa anual és conseqüència, principalment, de l’augment dels preus dels carburants i lubricants, respecte als preus del juny de 2012.

Els preus d’aquest juny respecte al mes anterior han augmentat una dècima a Catalunya i dues dècimes a Espanya. Els grups de més repercussió han estat l’alimentació (amb un augment mensual del 0,6% a Espanya i del 0,5% a Catalunya) i el vestit i calçat (amb una variació negativa de -1,1% a Espanya i -0,9% a Catalunya), que recull el comportament de les primeres rebaixes de preus de la campanya d’estiu.

Per províncies, Barcelona presenta el major augment interanual, amb una variació del 2,8%; segueix Lleida, amb un 2,4%; Girona, amb un 1,9%, i Tarragona amb un 1,7%. Respecte a la variació mensual, totes quatre províncies presenten el mateix augment de preus, amb una taxa de variació mensual que se situa en un 0,2%.

Catalunya té una dependència energètica del 97%. La de la UE és del 53%

La dependència en combustibles de Catalunya és del 97%, mentre que la d’Espanya és del 91% i la de la UE del 53% (segons informe ENERCATIN). Les oscil•lacions, per tant, en els preus de les energies i, principalment, el petroli marquen molt la tendència dels preus a casa nostra.

A més, del 100% de l’energia que es consumeix a Catalunya, tan sols un 3% prové d’energies renovables. Un percentatge molt inferior al 10% de la mitjana de l’Estat espanyol i molt allunyat de l’objectiu que la UE s’ha marcat per al 2020 d’incrementar l’ús d’energies renovables fins al 20% en el consum energètic.

És urgent apostar per un altre model energètic i productiu

Mentre es fa palesa la necessitat d’abordar definitivament el canvi de model productiu a Catalunya -que aposti per les energies renovables, l’eficiència energètica, la R+D+i i la creació d’ocupació i de qualitat-, el Govern ha posat sobre la taula un avantprojecte de llei de modificació de la regulació de centres recreatius i turístics i de joc que permetrà augmentar en un 150% el número de casinos a Catalunya –que passaran de 4 a 10-, reduirà del 50% al 10% l’impost sobre el joc i donarà via lliure al crèdit dins els casinos per a les persones jugadores.

Amb aquest ambiciós avantprojecte, el govern fa una aposta clara per un tipus de model (im)productiu, apostant per una Catalunya al servei del gran capital financer i especulatiu. Una Catalunya que claudica davant els interessos de les poques però grans fortunes que controlen el món del joc, d’esquenes a l’economia productiva i al desenvolupament de sectors amb valor afegit .

Reformes i mesures per reactivar l’economia i manteniment del poder adquisitiu

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant veritables mesures de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través de la millora de la capacitat de compra. En aquest sentit reclamem:

  • A les patronals que estan bloquejant convenis i deixant-los decaure –gràcies a la reforma laboral-, els hi demanem que s’adhereixin a l’Acord per al Suport i Acompanyament als processos de Negociació Col·lectiva en Ultraactivitat, signat per Foment del Treball, Pimec, la UGT de Catalunya i CCOO. Deixar els treballadors i les treballadores sense conveni col·lectiu i, per tant, sense drets laborals i cobrant el salari mínim interprofessional no només és injust socialment, sinó que ens enfonsarà més econòmicament.
  • Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques que es venen aplicant a Catalunya i Espanya.
  • Un pas enrere en l’augment de taxes i repagaments de serveis bàsics i universals, com són l’educació i la sanitat.
  • Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini, l’austericidi.
  • Reforma integral del sistema fiscal per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.
  • Polítiques per reduir la dependència energètica de Catalunya, que actualment és de les més altes de tot Europa, amb una taxa de dependència del 97%, molt per sobre de la mitjana (53%).

Comments are closed.