Valoració atur octubre: denunciem que no s’estan fent les reformes per al canvi de model productiu

currelaautonomoLa millorar de la qualitat de l'ocupació continua sent l'assignatura pendent, que passa per una reforma de la Formació Professional
 

Segons les dades conegudes avui, durant el passat mes d'octubre el nombre de persones desocupades es va mantenir com el setembre, de manera que 258.012 persones al nostre país estan registrades a l'atur. Tanmateix, en termes interanuals, aquest any hi ha 1.846 persones més aturades que l'octubre de 2006.

 

Per territoris, l'atur ha pujat a totes les províncies catalanes excepte a Barcelona. A Girona els desocupats han augmentat un 6,6% (1.423 persones) i a Tarragona, un 4% (1.008 persones). Aquest significatiu increment de l'atur a Girona i Tarragona s'ha produït en el sector serveis, com a conseqüència clara del final de la temporada d'estiu. El cas de Tarragona és el més greu, amb un increment interanual del 5,63%.

 

En aquest sentit, si mirem les dades globals per sectors trobem que és al serveis on més ha augmentat l'atur, però continuem amb aquesta dicotomia entre Barcelona i la resta de províncies, ja que ha augmentat a totes excepte a Barcelona. L'explicació la podem trobar en què el turisme a Barcelona és molt més sostingut durant tot l'any i a més pot absorbir ara part del turisme que es perd a la costa.

 

D'altra banda, els menors de 25 anys han estat el col·lectiu on més s'ha incrementat el nombre de persones desocupades, un 5,7% (1.421 joves). De nou, els augments més pronunciats s'han produït a les províncies on ha pujat més l'atur i on els sectors serveis i turístic estan més desenvolupats: Girona i Tarragona. L'atur masculí ha augmentat un 1,16% respecte al mes anterior, mentre que l'atur femení s'ha reduït en un 1%, tot i que hem d'assenyalar que l'atur femení puja a totes les províncies excepte a Barcelona, i que és una important reducció a Barcelona el que ha fet baixat l'atur femení a Catalunya. Un altre cop tornen a ser les províncies de Girona i Tarragona les que presenten els pitjors números pel que fa a dones desocupades.

 

Pel que fa a la contractació el passar mes es van realitzar 306.039 contractes, un 8,1% més que a l'octubre de 2006. Tot i mantenir una contractació indefinida per sobre del 17%, l'octubre de l'any passat va ser un 1,2% superior. A més, la contractació temporal ha estat molt superior a la contractació temporal i indefinida de l'any passat.

 

Des de la UGT de Catalunya considerem que no s'estan realitzant ni les polítiques ni les reformes que són necessàries perquè es produeixi el canvi de model productiu pactat el 2005 per Govern i agents socials en l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana. Des del nostre sindicat considerem que s'està perdent l'oportunitat en aquesta etapa de creació d'ocupació i de quasi atur tècnic per treballar en la necessària millora de la qualitat de l'ocupació, el principal problema del nostre mercat de treball.

 

Per això, la UGT de Catalunya reivindiquem la Formació Professional i demanem al Departaments de Treball i d'Ensenyament la seva millora, planificació i adaptació a la realitat i a la demanda del mercat, com un element estratègic per al canvi de model productiu al nostre país, per crear més ocupació i més producció qualificada i de valor afegit, amb millors salaris i més estabilitat. En definitiva, un element clau i prou atractiu per la implantació d'empreses i l'arrelament del nostre teixit industrial, de manera que la nostra competitivitat es basi sobre l'eix de la qualitat, i no sobre els baixos salaris. Per això demanem un veritable Pacte social per la Formació Professional a partir de l'Acord estratègic.

{mxc} 

Comments are closed.