Valorem positivament l’aprovació del Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives d’Ocupació 2017-2018

SOCPerò alertem de la necessitat d’invertir en recursos humans i tècnics per tal de garantir-ne l’assoliment dels objectius

Ahir dijous el Consell de Direcció del SOC, del qual la UGT de Catalunya forma part, va aprovar el quart Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives d’Ocupació de Catalunya 2017-2018, fruit del treball conjunt entre la Generalitat de Catalunya, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i les entitats municipalistes.

El PDPO 2017-2018 ha d’esdevenir un dels instruments estratègics de les polítiques d’ocupació del nostre país, en tant que fixa les prioritats i els objectius a assolir, així com els serveis ocupacionals, serveis permanents en el temps i programes temporals, que ofereix a la ciutadania.

La UGT de Catalunya ha participat de manera activa en l’elaboració del PDPO, insistint en la necessitat d’incloure uns col·lectius amb especials dificultats d’inserció en el mercat de treball, com són els joves, les dones, les persones en situació d’atur de llarga durada, les persones en risc de pobresa o exclusió social, les persones majors de 45 anys, les persones amb discapacitats, les persones immigrants i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, tenint en compte també les persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania.

Així mateix, hem incidit en la importància d’establir uns objectius a assolir, amb uns indicadors mesurables, i el fet que es treballi perquè els serveis ocupacionals siguin serveis permanents en el temps, deixant d’estar lligats a convocatòries, i que es garanteixi i faciliti l’accessibilitat a tothom. També hem valorat positivament la introducció de la perspectiva de gènere en els programes per a reduir la bretxa salarial, i hem ressaltat la necessitat de realitzar un seguiment de la participació de les persones als serveis que ofereix el SOC amb la figura del tutor o tutora.

Des de la nostra organització, entenem que el PDPO ha de donar una resposta adequada a les necessitats identificades a la diagnosi en les persones, les empreses, els territoris i els sectors productius. I per assolir els objectius establerts és necessària una correcta dotació pressupostària per garantir el desenvolupament de les polítiques i l’atenció a les persones treballadores del nostre país, en situació d’atur o ocupades.

En aquest sentit, els 328,73 milions d’euros del pressupost per a la programació 2017 finançada i executada pel SOC, sumats als 54,78 milions d’euros dels programes executats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies representen el 44% del total dels 870 milions d’euros que el Govern ha anunciat que invertirà en polítiques d’ocupació i suport al treball.

Des de la UGT de Catalunya demanem que part d’aquesta inversió es destini a la dotació de recursos humans i tècnics de les oficines del SOC per tal de garantir la qualitat i l’eficiència dels serveis ocupacionals del nostre país i que recull el Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives d’Ocupació aprovat recentment.

Comments are closed.