Vols obtenir un reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral?

urlUna part important de la població activa no té una acreditació reconeguda oficialment de la seva qualificació professional.

El reconeixement de les competències professionals es realitza seguint un conjunt d’actuacions dirigides a reconèixer, avaluar i acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació.

Si amb les competències professionals avaluades no es completen les qualificacions recollides en un títol de formació professional o certificat de professionalitat, s’assoleix una acreditació parcial acumulable.

D’aquesta manera, les persones treballadores poden optar a completar la seva formació per a l’obtenció del corresponent títol o certificat.

Més informació

Comments are closed.