X@T

El XaT és un servei d’informació i orientació per als treballadors i treballadores, afiliats o no, que s’adrecin al sindicat a cercar informació i assessorament en matèria laboral, sindical, social o de serveis.

Per garantir que els nostres afiliats i delegats obtinguin de l’organització la millor atenció personal possible, el 12è Congrés de la UGT de Catalunya crea la Xarxa d’Atenció al Treballador (X@T), xarxa d’atenció directa al treballador orientada a aconseguir la màxima satisfacció de les persones que s’adrecen al sindicat per a reclamar atenció, sol·licitar informació i assessorament, ja sigui presencial, telefònica ( 902 10 00 58) o telemàtica (xat@catalunya.ugt.org) durant de dilluns a divendres.

Comments are closed.