logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Catalunya s’allunya de la recuperació sostenible i del canvi de model productiu: crea ocupació precària al sector serveis i destrueix llocs de treball a la indústria

epaiii2016
Al nostre país encara hi ha 311.400 aturats de llarga durada, 259.200 persones més que abans de la crisi

Les principals dades de l’Enquesta de la Població Activa (EPA) del tercer trimestre de l’any són: 

 • 552.500 persones en situació de desocupació, 51.100 persones menys que el trimestre anterior (-8,47%) i 107.100 persones menys que el mateix període de l’any 2015 (-16,24%).
 • Taxa d’atur: 14,63%, 1,32 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 2,86 punts percentuals menys que al tercer trimestre de l’any 2015.
 • A l’Estat espanyol, la taxa d’atur se situa en el 18,91%, amb 4.320.800 persones en situació de desocupació, un 5,55% menys que el trimestre anterior (-253.900 persones) i un 10,93% menys que el mateix trimestre l’any 2015 (-530.000 persones).
 • Població activa: 3.776.600 persones, s’ha reduït en 8.300 persones respecte al trimestre passat, però ha augmentat en 6.200 persones respecte el mateix període de l’any anterior.
 • La taxa d’activitat: 62%, 0,2 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i 0,24 punts percentuals menys que el tercer trimestre del 2015.
 • Població ocupada: 3.224.000 persones. S’ha incrementat en 42.700 persones respecte al trimestre anterior i en 113.100 persones respecte a l’any anterior.
 • Taxa d’ocupació: 52,9%, 0,7 punts percentuals més que el trimestre anterior i 1,58 punts percentuals més que ara fa un any.
 • Taxa de temporalitat: s’ha incrementat, situant-se en el 22,53%, 1,86 punts percentuals més que al trimestre anterior i 2,02 punts més que el mateix trimestre de l’any anterior.
 • Taxa de parcialitat: 13,63%, 0,74 punts percentuals menys que el trimestre anterior.

Per províncies:

 • Barcelona: taxa d’atur del 14,54%, amb 405.900 persones desocupades
 • Girona: taxa d’atur del 14,60%, amb 56.000 persones desocupades.
 • Lleida: taxa d’atur del 9,30%, amb 19.300 persones desocupades.
 • Tarragona: taxa d’atur del 18,12%, amb 71.300 persones desocupades.

Segons el sexe: l’atur s’ha reduït fonamentalment entre les dones

 • 42.400 dones menys en situació d’atur respecte el trimestre anterior (-13,27%) i 48.700 dones menys respecte ara fa un any (-14,95%). En l’actualitat 277.000 dones estan en situació d’atur i la taxa d’atur femenina se situa aquest trimestre en el 15,43%.
 • Entre els homes, l’atur ha baixat en 8.600 homes respecte el trimestre anterior

(-3,03%) i en 58.300 homes respecte el mateix període de l’any 2015 (-17,46%). Hi ha 275.600 homes en situació d’atur i la taxa d’atur masculina se situa en el 13,91%.

Població jove:

La taxa d’atur juvenil se situa en el  32,1%, 17,5 punts percentuals més que la taxa d’atur general, amb un total de 90.400 joves en situació de desocupació. La taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 57,77%.

Població estrangera:

El nombre de persones estrangeres en situació de desocupació s’ha reduït un 7,1% respecte al trimestre anterior, situant-se en 132.700 persones, i un 16,8% respecte al mateix període de l’any passat. Representen el 24,02% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors: es destrueix ocupació a la indústria

L’ocupació s’ha incrementat als serveis, amb 46.600 llocs de treball més respecte al trimestre anterior i 109.100 més que ara fa un any; a la construcció, amb 4.900 llocs de treball més que al trimestre anterior i 12.000 més que l’any passat; i a l’agricultura, amb 4.300 llocs de treball més que fa tres mesos i 4.900 llocs de treball més que l’any 2015.

Pel contrari, la indústria redueix 13.100 llocs de treball respecte al trimestre anterior i 12.900 llocs de treball respecte a fa un any.

Aquest trimestre destaquem la destrucció de 10.300 llocs de treball al sector químic i els 9.900 llocs de treball perduts a l’educació. Per contra, s’han guanyat 21.100 llocs de treball a l’hostaleria i 19.900 llocs de treball al comerç al detall.

Però no totes les dades són positives, estem molt lluny de la recuperació: 

3r. TRIM 2008INDICADORS3r. TRIM 2016DIFERÈNCIA
346.100POBLACIÓ DESOCUPADA552.500+206.400
8,80TAXA D’ATUR (%)14,63+5,53p.p.
3.587.100POBLACIÓ OCUPADA3.223.900-363.200
58,30TAXA D’OCUPACIÓ (%)52,90-5,40p.p.
3.933.200POBLACIÓ ACTIVA3.776.600-156.600
63,90TAXA D’ACTIVITAT (%)62,00-1,90p.p.
21,68TAXA DE TEMPORALITAT (%)22,53+0,85p.p.
10,88TAXA DE PARCIALITAT (%)13,63+2,75p.p.
20,20TAXA D’ATUR JUVENIL (%)32,16+11,86p.p.
52.200ATUR DE LLARGA DURADA311.400+259.200
239.500NO PERCEPTORS DE PRESTACIÓ405.500+166.000
82.200LLARS SENSE CAP PERSONA AMB INGRESSOS102.600+20.400
74.100LLARS AMB TOTS ELS ACTIUS DESOCUPATS171.700+97.600
224.000LLARS AMB TOTS ELS ASSALARIATS AMB CONTRACTE TEMPORAL257.200+33.200

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

 

Des de la UGT de Catalunya no podem valorar positivament aquestes dades, ja que el comportament del tercer trimestre de l’any (juliol, agost i setembre) és degut, en gran mesura, a l’evolució de l’ocupació, la contractació i l’atur durant els mesos plenament estiuencs, coincidint amb el nivell màxim de la temporada turística.

Així, la tendència d’aquest trimestre és la reducció de d’atur, l’increment de la temporalitat i la parcialitat i la formalització de contractes de més curta durada, i continuem molt lluny de les dades de l’any 2008, abans de l’inici de la crisi.

Destaquem que, tot i baixar l’atur i augmentar l’ocupació, baixa la taxa d’activitat: es redueix el nombre de persones que busquen feina.

Alertem també aquest trimestre de la destrucció d’ocupació a la indústria, amb 13.100 llocs de treball menys que el trimestre anterior i 12.900 llocs de treball menys que ara fa un any, que ens allunya del camí de la recuperació i del canvi de model productiu.

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 

 • La derogació immediata de les reformes laborals imposades pel govern i la recuperació de tots els drets perduts per part de les persones treballadores.
 • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació en sectors més estables i  amb més qualitat.
 • Fomentar la contractació indefinida amb ajudes finalistes per a la competitivitat, la investigació i el desenvolupament d’aquelles empreses que tinguin menys contractes temporals i contractin persones amb dificultats d’inserció.
 • Incrementar les mesures de control de la contractació per evitar el frau en la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social.
 • L’impulsar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Dedicar més recursos i mesures per a la permanència i ocupabilitat de les persones treballadores de més edat i penalitzar les empreses per acomiadar als treballadors de més edat.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Entrades relacionades

Leave a comment