logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Disminueix l’atur, però no la precarietat

EPA IV TRIMESTRE 2019 – Principals dades Catalunya

L’any 2019 finalitza amb:

 • Una taxa d’atur del 10,45%, se situa encara lluny de la taxa del quart trimestre de 2007, abans de l’inici de la crisi, que estava en el 6,5%.
 • 800 persones en situació d’atur, 45.600 menys que ara fa un any, i 16.300 persones menys que el trimestre anterior. Però encara hi ha 154.100 persones més en situació d’atur que el quart trimestre de 2007.
 • 000 llocs de treball més que l’any anterior i 15.700 més que el trimestre anterior, però encara hi ha 143.200 llocs de treball menys que abans de l’inici de la crisi.
 • A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 13,78%, amb 3.191.900 persones en situació de desocupació, 112.400 menys que ara fa un any (-3,40%), i 22.500 persones menys que el trimestre anterior (-0,70%).
 • Increment de la població activa absoluta en relació a l’any anterior, però trimestralment es redueix lleugerament. La taxa d’activitat es manté però perd 0,09 punts percentuals.
 • Increment de la població ocupada respecte al 2018, i respecte al trimestre anterior, i la taxa d’ocupació creix lleugerament respecte a l’any anterior en 0,72 punts percentuals.
 • Una taxa de temporalitat del 21,21%, i una taxa de parcialitat que s’enfila fins al 15%, 0,39 punts percentuals més que la del quart trimestre de l’any anterior, i 0,26 punts percentuals més que el trimestre anterior.
 • Homes i dones presenten el mateix número de persones en situació de desocupació: 202.900 dones i 202.900 homes. L’atur s’ha reduït més entre les dones que els homes. Trimestralment: 9.700 dones menys (-4,56%) i 6.600 homes menys (-3,15%). Interanualment: atur femení (-28.400 dones, -12,28%) també es redueix més que el masculí (-17.200 homes, -7,81%). Tot i això, la taxa d’atur femenina (10,97%) continua sent superior a la masculina (9,97%).
 • Una taxa de parcialitat femenina situada aquest trimestre en el 22,59%, gairebé tres vegades la masculina (8,19%), tot i que la parcialitat entre els homes s’ha incrementat en 0,71p.p. respecte al trimestre anterior. I la taxa de temporalitat femenina (22,77%) també és superior a la masculina (19,66%).
 • L’atur juvenil s’ha incrementat aquest trimestre en 1.200 joves, tot i que interanualment s’ha reduït en 5.100 joves. Els joves representen el 19,69% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil (26,27%) és gairebé 16 punts percentuals més que la taxa d’atur general i la de  temporalitat juvenil és gairebé tres vegades la taxa de temporalitat general, i se situa en el 61,93%.
 • L’atur entre les persones estrangeres s’incrementa aquest trimestre en 3.400 persones i representen el 27,6% del total de persones en situació de desocupació.
 • Per sectors, aquest trimestre creat 15.700 llocs de treball en total, però s’han destruït 9.200 llocs de treball a la indústria, mentre que al serveis s’han creat 15.000 i a la construcció 14.800. Interanualment, la indústria ha destruït 9.400 llocs de treball i els serveis ha creat 111.500 llocs de treball.
 • A l’agricultura s’han destruït 5.000 llocs de treball aquest trimestre, i 3.900 llocs de treball en un any.
 • El 55,15% del total de persones ocupades a Catalunya treballen més de 40 hores setmanals i el 9,17% més de 45 hores setmanals.
 • 800 persones porten més d’un any en situació d’atur, (el 38,64% del total) i d’aquestes, el 59,25% porten més de 2 anys sense feina (92.900 persones).
 • El percentatge de població en situació de desocupació que no rep prestacions arriba al 66,46% (269.700 persones).
 • Pel que fa a les famílies, 79.300 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos, 116.400 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 258.100 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Tot i que en un primer moment algunes de les dades que coneixem avui poden ser positives quantitativament, des de la UGT de Catalunya alertem sobre la situació de la indústria, que continua perdent ocupació, amb una destrucció de 9.400 llocs de treball en un any, de la tendència a incrementar-se la parcialitat masculina i de l’increment de l’atur entre les persones menors de 25 anys, que representa el 20% del total.

Amb totes aquestes dades, des de la UGT de Catalunya qualifiquem el 2019 com un desastre. Un any més la precarietat s’ha instal·lat al nostre mercat de treball sense que la recuperació econòmica reverteixi en les persones treballadores: tot i l’augment dels beneficis empresarials, els salaris no milloren. Així mateix, hi ha més temporalitat, més parcialitat no desitjada, més atur juvenil, i encara no hem recuperat els nivells d’abans de l’inici de la crisi.

Per tot això, el 2020 continuarem reclamant: 

 • La derogació immediata i total de les reformes laborals de 2010, 2012 i successives, imposades causants de la precarització del nostre mercat de treball.
 • Un canvi urgent de polítiques econòmiques i d’ocupació, amb l’aplicació de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, i un canvi del model productiu basat en una política industrial que inverteixi en innovació, formació i coneixement, i que generi treball de qualitat.
 • Un SMI que compleixi amb la Carta Social Europea, arribant al 60% del salari mitjà. Així com traslladar a la negociació col·lectiva els acords assolits a l’AENC i l’AIC: cap conveni col·lectiu per sota dels 14.000 euros anuals.
 • L’ús de la contractació indefinida i la jornada completa, el registre de la jornada i el control horari a les empreses, com a eines de lluita contra el frau de la contractació temporal i les infracotitzacions, la contractació parcial fraudulenta i involuntària, les hores extraordinàries no compensades i els baixos salaris.
 • Obrir el debat sobre la reducció de la jornada de treball amb caràcter universal a 32 hores setmanals sense reducció salarial buscant, a més, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • El compliment de les Lleis d’Igualtat, de persones amb discapacitats, de les persones LGBTI, de dependència, de prevenció de riscos laborals, de medi ambient, etc. que afecten i condicionen el nostre mercat de treball.
 • Dotar el servei públic d’ocupació amb més recursos humans i econòmics i impulsar unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat, que esdevinguin serveis permanents en el temps.
 • Fer una aposta ferma per la Formació Professional i iniciar el desenvolupament del nou model de Formació Professional al nostre país.
 • Una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de major estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora, amb l’objectiu de garantir la protecció de les persones que perden la feina, i accelerar el recorregut de la Renda Garantida de Ciutadania.

Entrades relacionades