logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

El patinet elèctric: Un nou element de mobilitat per anar a la feina

Són moltes les ciutats i pobles que comencen a comptar, entre els elements que intervenen en la seva mobilitat, amb els anomenats vehicles de mobilitat personal (VMP) o patinets elèctrics.

Cada dia hi ha més persones que utilitzen els patinets elèctrics com a alternativa per a moure’s per la ciutat, provocant desconcert entre la resta, siguin vianants, ciclistes o usuàries de vehicles motoritzats. Aquesta nova mobilitat obliga a plantejar noves normatives reguladores que resolguin la convivència entre persones usuàries i eviti els riscos que suposa compartir l’espai urbà.

Alternativa al transport públic per anar a la feina

Per a moltes persones, l’ús del patinet elèctric per desplaçar-se al lloc de treball els suposa un moment de llibertat i de gaudi. El temps que inverteixen a anar o tornar de la feina pot convertir-se en un moment especialment útil per alliberar la ment i millorar la seva salut emocional.

Obligacions legals

La Direcció General de Trànsit (DGT), va publicar una instrucció on proposa una sèrie de criteris relacionats amb aquesta mena de vehicles, i trasllada als ajuntaments la regulació de la circulació.

En aquesta instrucció la DGT, expressa la dificultat d’equiparar aquest tipus de dispositius dins de la categoria de vianants o de vehicles de motor, encara que els tracta com a vehicles i els situa en l’àmbit de la calçada, sempre que es tracti de vies expressament autoritzades per l’autoritat local. També trasllada als ajuntaments l’autorització de la circulació d’aquests vehicles per les voreres, zones per als vianants, parcs o l’habilitació de carrils especials amb les prohibicions i limitacions que considerin necessàries, per garantir la seguretat de totes les persones usuàries de les vies.

Els VMP, com que no es consideren vehicles de motor, no requereixen autorització administrativa per circular, per la qual cosa fins que no hi hagi una regulació definitiva no es podrà exigir a la persona usuària estar en possessió de permís o llicència de conduir. Tampoc se les obliga a contractar una assegurança, llevat que l’autoritat local ho estableixi en la seva regulació; només serà obligatòria una assegurança de responsabilitat civil si els vehicles de mobilitat personal estan destinats a dur a terme activitats turístiques o d’oci.

 • La velocitat màxima permesa és 25 km/h. No complir aquesta norma té una sanció de 500 euros i la immobilització del vehicle. És necessari presentar la fitxa tècnica del patinet on es mostri la conformitat CE que el patinet compleix les normes amb les especificacions de fabricant. Pots descarregar les principals fitxes tècniques de patinets des d’aquest article.
 • El casc és obligatori en TOTS els patinets elèctrics després de l’actualització d’aquesta reforma el setembre de 2021.
 • No es pot circular amb patinets elèctrics per les voreres i les zones per als vianants. Tampoc es pot circular per vies interurbanes, travessies i autopistes i autovies que comuniquen poblacions. D’igual manera, queda prohibida la circulació per túnels urbans.
 • Prohibit circular amb patinet quan hem begut alcohol, o amb auriculars posats.
 • Prohibit transportar més d’una persona en el patinet. Són vehicles d’una sola plaça.
 • ÉS OBLIGATORI UN CERTIFICAT DE CIRCULACIÓ. Encara no és clar qui emetrà aquest document, ni quina edat es necessita, ni hi ha més informació sobre aquest tema. Se suposa que aquesta mesura s’aplicarà dos anys després que sigui publicada i regulada oficialment en el BOE.

Riscos del patinet elèctric

La introducció del patinet elèctric com a mitjà de transport ha sigut una novetat molt ben acollida per les persones usuàries de grans ciutats que aposten per la sostenibilitat. Tot i així, la seva immensa semblança amb una joguina per a infants, confon els conductors que desconeixen per complet els seus riscos.

Ens estan envaint, els patinets sorgeixen d’on menys ho esperem: en tombar una cantonada, a les voreres, sobre la calçada, pels vorals de vies interurbanes, estan pertot arreu, amb l’evident risc que comporta aquest visible descontrol, per descomptat sense menysprear els aspectes positius de caràcter mediambiental per a l’entorn urbà.

Entre els accidents més habituals a les mans d’aquests VMP destaquen els atropellaments, les caigudes i les col·lisions contra un altre vehicle. Tots ells causants de lesions greus tant per a qui els condueix com per a la resta de víctimes del xoc. Lesions que afecten diverses zones corporals, sempre depenent de la mena de sinistre.

Malgrat la seva inofensiva aparença, aquest mitjà de transport no és immune als accidents. Segons un estudi de la Universitat de Califòrnia, les dades de la qual es recullen en Statista, els incidents més freqüents per als usuaris de patinets elèctrics són caigudes, col·lisions amb objectes i impactes amb altres vehicles en moviment.

Precaucions voluntàries:

 1. Desplaçar-se sempre de manera responsable
 2. Portar casc, sempre que sigui possible
 3. Complir amb totes les normatives de trànsit i respectar els límits de velocitat
 4. Circular només per les zones designades, com a carrils bici o els carrers limitats a 30 km/h
 5. Estacionar correctament el patinet, evitant les àrees on no sigui permès
 6. Parar atenció a la resta de vehicles i respectar els vianants
 7. Armilla de seguretat reflectant

Els conductors dels VMP o vehicles de mobilitat personal estan sotmesos a les mateixes taxes màximes d’alcohol establertes per la Llei de seguretat viària. (Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària).

Aquestes són les noves multes que ha anunciat la DGT per a patinets elèctrics a Espanya:

 • Conduir un patinet elèctric sota els efectes de l’alcohol: entre 500 i 1.000 euros i immobilització del vehicle
 • Conduir un patinet elèctric havent consumit drogues: 1.000 euros i immobilització del vehicle
 • Conduir mentre s’utilitza el mòbil: 200 euros
 • Utilitzar cascos per escoltar música mentre condueixes el patinet: 200 euros
 • No utilitzar casc de protecció pel cap en municipis on és obligatori: 200 euros
 • Conduir per zones de vianants i voreres: 200 euros
 • Conduir dues persones sobre el patinet elèctric: 100 euros

Ordenances municipals

“Mentre que a Madrid l’edat mínima per a la seva utilització és de quinze anys, a Barcelona es fixa en setze anys. Aquesta mateixa edat és per a València, mentre que a Pamplona estem parlant de catorze anys i de quinze a Sevilla. Això mateix passa a l’hora de conèixer per quines vies es pot circular, la velocitat màxima que es pot aconseguir o prohibicions pel que fa a l’aparcament” expliquen en la guia que ha elaborat Norauto, en col·laboració amb la DGT, on recopilen tota la normativa existent sobre circulació de patinets elèctrics en les principals ciutats espanyoles: Madrid, Barcelona, Sevilla, València i Pamplona.

VAL MÉS PREVENIR QUE DESCONÈIXER!!!

Entrades relacionades