logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

El TSJC dona la raó a la UGT Serveis Públics sobre el decret de plantilles sobre els docents

El sindicat rep novament l’aval del Tribunal Suprem sobre punts del decret de plantilles que atemptaven contra els drets dels docents.
El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació RCA/1624/2020 que havia presentat el Departament d’Educació contra la Sentència 634/2019 en què el TSJC estimava parcialment el recurs presentat per la UGT on es declaraven nuls alguns articles del decret de plantilles 39/2014.
El decret de plantilles preveia la possibilitat de remoure del seu lloc de treball obtingut per concurs el docent que tingués una avaluació negativa per un rendiment insuficient o per manca de capacitat a l’hora d’ocupar la seva posició laboral.
La UGT de Catalunya sempre hem defensat que la remoció del lloc de treball docent per avaluació negativa només hauria de ser possible per la imposició: un cop finalitzat un expedient disciplinari amb totes les garanties processals d’una sanció o per aplicació dels procediments previstos en l’àmbit de la salut laboral.
Per una altra banda, el Tribunal Suprem també ha ratificat que considera nul l’article 15.2.b, que establia una entrevista personal eliminatòria amb els aspirants i si no la superaven, quedaven fora.  El Tribunal afirma en l’escrit de la STC que  aquest article “vulnera els principis de mèrit i capacitat”, ja que haver de superar una nota mínima en l’última fase a través d’una entrevista com a prova eliminatòria per aconseguir una plaça, depèn de factors subjectius i permet excloure directament qui ha obtingut una millor puntuació en la primera fase del procés selectiu, cosa que es resumeix en un procés subjectiu per a l’avaluador i discriminatori per a l’avaluat.
Per aquest motiu, instem el Departament que comuniqui aquest fet a les direccions dels centres educatius i que dicti les instruccions necessàries per evitar que es portin a terme les entrevistes que tindran lloc sobre la base d’aquests articles.

Entrades relacionades