Què són?

Les eleccions sindicals són les eleccions mitjançant les quals els treballadors escullen democràticament els seus representants.

 

A Espanya, aquestes eleccions es realitzen per centres de treball. Si el centre de treball té entre 10 i 49 treballadors, s’escullen fins a 3 delegats de personal (1 si té entre 6 i 30 treballadors, i 3 si té entre 31 i 49 treballadors). A més als centres amb més de 6 i menys de 10 treballadors, es pot escollir un Delegat de Personal si els treballadors ho acorden per majoria. Si el centre de treball té 50 o més treballadors, s’escull un òrgan anomenat comitè d’empresa, que té entre 5 i un màxim de 75 membres segons una taula aprovada en l’article 66 de l’Estatut dels Treballadors (en les administracions públiques, per al personal funcionari, no es diuen Comitès d’empresa, sinó Junta de Personal, i la taula de relació entre nombre de treballadors i nombre de membres de la Junta de Personal és diferent que per al comitè d’empresa).

 

Treballadors
Representants
Funcionaris
Fins 30
1 delegat de personal
1 delegat de personal
De 31 a 49
3 delegats de personal
3 delegats de personal
De 50 a 100
5 membres del Comitè d’Empresa
5 membres de la Junta de Personal
De 101 a 250
9 membres del Comitè d’Empresa
9 membres de la Junta de Personal
De 251 a 500
13 membres del Comitè d’Empresa
13 membres de la Junta de Personal
De 501 a 750
17 membres del Comitè d’Empresa
17 membres de la Junta de Personal
De 751 a 1.000
21 membres del Comitè d’Empresa
21 membres de la Junta de Personal
Més de 1.000
21 més 2 per cada 1.000 o fracció. Màx. 75 membres del Comitè d’Empresa
2 per cada 1.000 o fracció. Màxim 75.

 
 

Què són les eleccions sindicals?  Programa sindical de la UGT de Catalunya a TV3