logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Els jocs dels ERTOs i Eros del grup Serunion amb els seus treballadors

El Grup Serunion dedicat a la restauració social, ha realitzat, des de l’inici de la pandèmia al març de 2020, tres expedients de regularització d’ocupació (EROs) i a més s’ha acollit als diferents ERTOs que es van regular des de l’inici de la mateixa

Els expedients de regularització d’ocupació es van presentar per causes organitzatives i productives degut a la implantació del teletreball en les empreses a les quals prestaven els seus serveis, a causa de la disminució dels comensals habituals.

D’aquests tres EROs, un va dirigir-se exclusivament pels treballadors d’estructura i els altres dos van incloure també a centres de producció de tota Espanya, aquests últims tindran fi al tercer trimestre de 2022 per tal de valorar les necessitats de servei en els centres afectats, i amb això es voldrà reajustar les plantilles a les necessitats actuals.

Pel que fa els ERTOs que Serunion ha presentat en les diferents societats, l’empresa està infringint les normatives dels ERTOs perjudicant els seus treballadors de les següents formes diverses:

1- Afectant el personal parcialment, per  treure la màxima rendibilitat al centre, sense comptar les càrregues de treball que els empleats realitzen. Aquestes càrregues han superat fronteres a nivell d’horaris laborals en les que els cuiners, a banda de dur a terme funcions de responsables de centre s’han endut feina administrativa a casa per poder complir les tasques a realitzar. Tot això, s’ha agreujat amb el protocol de Covid-19 i no s’han ampliat plantilles ni s’ha mantingut la seva jornada contractada.

2- Als treballadors, se’ls fa realitzar part de la seva jornada en altres societats del grup Serunion. En aquestes societats, s’han trobat amb convenis d’aplicació inferior al conveni col·lectiu estatal del sector de restauració social, amb el que rendibilitzen més els costos de personal pel fet que el seu salari base és inferior. Això se’n diu, entre altres coses, prestació il·legal de treballadors.

3- Realitzar noves contractacions tenint a treballadors en ERTOs en la mateixa societat i havent realitzat expedients de regulació d’ocupació (EROs) com ja havíem comentat.

4- Acomiadar a treballadors que estan en ERTO parcial adduint les causes d’acomiadament objectiu, per tal de fer fora a empleats que tenen una antiguitat considerable i d’aquesta manera minimitzar la indemnització, deixant a empleats amb menys antiguitat en aquests llocs de treball.

Tot això per a obtenir el màxim benefici de facturació a costa dels seus treballadors sense respectar societats ni convenis col·lectius, traspassant d’una societat a una altra sense subrogació o segregació de l’empleat.

Finalment, la formació de l’empleat que generalment es realitza en línia, fora d’horari laboral, en la que el treballador ha de posar el seu temps d’oci i els mitjans tecnològics dels quals disposi i que la seva compensació hauria de ser en jornada laboral resulta que la secció majoritària del comitè d’intercentres de Serunion S.A.O. va realitzar un pacte amb l’empresa per tal que abonessin 12 euros per curs realitzat (d’unes 4 hores aproximades cada curs).

S’ha obviat el que s’estableix a l’Art. 23 de l’Estatut dels Treballadors que ens diu que el temps destinat a la formació es considera en tot cas temps de treball efectiu, amb la qual cosa deixa al treballador sense poder manifestar la seva disconformitat, ja que els hi abonen en la seva nòmina del mes, sense donar opció a dir la seva opinió de si desitja la seva compensació en temps de jornada o no i encara més irrisori és que la quantia és inferior a l’SMI.

Aquest pacte o acord, la companyia l’ha traspassat a totes les societats del grup sense negociar-ho amb els diferents comitès d’empreses que hi ha en cadascuna d’elles.

Per a totes aquestes irregularitats s’han realitzat demandes d’inspecció de treball, des de l’any 2021 amb data de juliol. Des de la secció sindical de la UGT de Catalunya s’ha sol·licitat reiteradament documentació al departament de RRLL per a tenir un seguiment de totes aquestes i continuem sense obtenir resposta.

Per això, manifestem que aquesta secció sindical ha pres les mesures legals per l’omissió reiterada per part de l’empresa de la informació sol·licitada, per la cessió il·legal de treballadors, així com pels acomiadaments de la plantilla amb més antiguitat aprofitant els avantatges que per llei els beneficien.

Entrades relacionades