logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

La UGT de Catalunya demana una llei de transparència salarial per a les empreses per lluitar contra la bretxa entre homes i dones

dones-emprendedores[wpfilebase tag=file id=720 /]

La bretxa salarial per gènere a Catalunya es va situar l’any 2013 en el 25,1%, un 1,1 punt per sobre de la mitjana estatal

Un any més, en el Dia per la Igualtat Salarial, la UGT de Catalunya vol denunciar la bretxa salarial que encara separa homes i dones, i que al nostre país es va situar l’any 2013 en el 25,1%, un 1,1 punt per sobre de la mitjana estatal.

La incorporació al mercat laboral dels i les joves es produeix ja en desigualtat salarial. Les menors de 25 anys cobren un 25,5% menys que ells. Una de les raons es la segmentació laboral: les noies estan ocupades a sectors i ocupacions típicament feminitzats, com els serveis, pitjor remunerats. En general, quan major està feminitzat el sector, menor és la seva remuneració.

La taxa baixa al 14,6% a la següent generació, la dels 25 a 34 anys, però augmenta clarament a partir dels 34 anys fins al 22,2%, coincidint amb l’edat reproductiva i necessitats de conciliació. El salari de les dones s’estanca a partir d’aquest moment, mentre el dels homes continua augmentant. Aquest fet fa que la bretxa pugi fins el 29,9% entre la població ocupada de 45 a 54 anys.

L’edat reproductiva marca un punt d’inflexió en la vida laboral de les dones: tenir fills és factor d’abandonament del mercat laboral en elles, mentre que ells augmenten la taxa d’ocupació. Les taxes d’ocupació d’homes i dones sense fills se situa en un 74,4% per a ells i un 66,9% per a elles. En canvi, quan tenen fills, aquesta augmenta fins un 78,9% per als homes i baixa fins a un 59,5% per a les dones.

Les dones estan menys presents al mercat laboral remunerat, parcial o totalment, a causa de la conciliació i aquest fet té conseqüències en les trajectòries laborals, moltes vegades estancades per aquest motiu.

Segons dades de l’EPA, un 22,5% de les dones enquestades ha reduït el número d’hores treballades per a la cura de fills. Entre els homes, la xifra va ser d’un escàs 3,3%. Les dades també mostren que és a partir de l’edat reproductiva, quan les dones decideixen reduir el temps de treball remunerat: 7 de cada 10 contractes a temps parcial estan signats per dones. Segons les enquestes, el motiu de fer servir aquesta modalitat de contractació entre el 63,6 % de les dones de 35 a 44 anys és la necessitat de tenir cura de persones dependents.

Des de la UGT de Catalunya, denunciem i lluitem contra tot tipus de discriminacions dins i fora del mercat laboral. En el cas de les discriminacions per motiu de gènere, ambdós espais estan íntimament relacionats: la manca de coresponsabilitat i l’assignació de rols diferenciats en la cura de família i llar, situa les dones en situació de desavantatge absoluta al mercat laboral front els homes. Per aquest motiu, és indispensable trencar amb els estereotips i assignació de rols de gènere: a l’escola, la família i a la feina.

També exigim:

  • Lluitar per millorar les condicions laborals d’aquells sectors més feminitzats, on habitualment hi ha menys representació sindical per ser sectors nous i descentralitzats.
  • El desplegament de la Llei d’Igualtat de Catalunya, especialment pel que fa a la implementació de la figura de l’Agent d’Igualtat a les empreses. Es tracta d’un/na delegat/da sindical a les empreses amb responsabilitats en l’àmbit d’igualtat d’oportunitats a l’empresa.
  • Una llei de transparència salarial que obligui les empreses a fer accessibles els salaris directes i indirectes així com els criteris salarials i de promoció amb el propòsit de lluitar contra la desigualtat salarial a les empreses. Ja existeix a països com França i Bèlgica.
  • La negociació col·lectiva és una eina fonamental en la lluita contra aquesta xacra que és la desigualtat salarial. En aquest sentit l’Acord Interprofessional de Catalunya signat el 2015 estableix recomanacions a implantar als acords col·lectius de sector i d’empresa, també en l’àmbit de la bretxa salarial i discriminació de gènere.
  • La derogació de la reforma laboral implantada pel Partit Popular, doncs està afectant greument les condicions laborals i econòmiques de les dones treballadores.

Entrades relacionades

Leave a comment