logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

La UGT de Catalunya reclama millores per a la renda garantida de ciutadania

L’estalvi econòmic que suposa la complementarietat amb l’Ingrés Mínim Vital s’ha d’invertir per a millorar la cobertura de la RGC i arribar a sectors vulnerables de població als que ara no arriba.

A Catalunya, la taxa de la població en situació de risc de pobresa o d’exclusió social es va situar el 2020 en el 26,3% (taxa AROPE). En total, 1.993.100 persones i un 12,6% de persones més que l’any 2019. Les llars i les persones més vulnerables en risc de pobresa han estat les llars amb una baixa intensitat de treball, 83.000 famílies més en situació de pobresa respecte al 2019, i les persones que depenen econòmicament de les transferències socials (taxa AROPE 53,8% per a les persones en situació d’atur i de 44,6% per a altres persones inactives). Aquestes dades ens indiquen que les mesures i prestacions dirigides a garantir que les persones puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència, com la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) o l’Ingrés Mínim Vital (IMV), són insuficients.

El Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, que té l’objectiu principal d’assolir els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, situa l’erradicació de la pobresa com una de les seves prioritats i promou, a la fita 1.2, reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, dones i nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions. En aquest sentit, l’any 2030, Catalunya hauria d’assolir una taxa de risc de pobresa o d’exclusió social igual o inferior a 11,8%, o sigui, que per aconseguir-ho s’hauria de rebaixar aquesta taxa en 14,5 punts percentuals.

Des de la UGT de Catalunya reclamem apostar per les rendes de garantia d’ingressos i dedicar més recursos econòmics a aquestes, i hem calculat que s’haurien de dedicar 244,56 milions d’euros anuals en polítiques de garanties de rendes, com l’RGC i l’IMV, per aconseguir reduir un punt percentual la taxa de risc de pobresa o exclusió social. És a dir, que per a reduir-la 14,5 punts percentuals i arribar a l’11,8% del conjunt de la població catalana que ens marquen els ODS, caldria dedicar-hi 3.546,12 milions d’euros.

A més, la nostra organització estima que l’entrada de l’IMV i la seva complementarietat amb la RGC pot suposar un estalvi per a l’any 2022 d’entre 94 milions d’euros i 135 milions d’euros. I des de la UGT de Catalunya considerem que aquest estalvi s’ha d’invertir per a millorar la cobertura de la RGC i arribar a sectors vulnerables de la població als que ara no arriba, per millorar la seva quantia econòmica i reduir la intensitat de la pobresa important, i també per harmonitzar-se amb l’IMV.

En aquest sentit, hem traslladat a la Comissió de Govern de la RGC, de la que formem part, un document de propostes per a la millora de la Renda Garantida de Ciutadania que podeu consultar en aquest enllaç i que de manera resumida són les següents:

 1. Permetre la comptabilitat de la RGC amb els contractes  a temps parcial, en tots els casos.
 2. Exceptuar el requisit de no disposar rendes derivades del treball als membres de la unitat familiar que siguin fills o filles menors de 26 anys.
 3. Possibilitar la concurrència de titulars en un mateix habitatge.
 4. No computar prestacions destinades a l’habitatge.
 5. Harmonització del requisit de residència amb l’IMV .
 6. Incorporar complements per atendre situacions de risc o de necessitat, i per a incentivar l’activitat laboral i/o social:
  • Complements per a atendre situacions de risc/necessitats:
   • unitats familiars en les quals algun membre acrediti una discapacitat igual o superior al 33%
   • per despeses d’habitatge, contemplant i acceptant les realitats davant les dificultats vers l’habitatge
  • Complements d’estímul laboral
   • Estudiar complements basats en quanties no fixes, amb progressivitat i  amb límits temporals més amplis.
   • Afavorir la participació laboral dels fills menors de 26 anys no comptabilitzant els seus ingressos
   • Afavorir la participació laboral de les persones beneficiàries amb discapacitat no comptabilitzant els seus ingressos
   • Millorar els estímuls laborals que ara mateix existeixen
 7. Actualització IRSC.
 8. Millorar el llindar per a les unitats familiars de més de 5 membres.
 9. Explicar la prestació a la ciutadania i assegurar que la informació sobre el dret a percebre aquesta prestació arribi allà on es necessita.

Entrades relacionades