logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

La UGT de Catalunya reclamem un augment dels salaris que reverteixi la pèrdua de capacitat adquisitiva dels darrers anys i alhora afavoreixi el consum i la demanda interna

Segons les dades publicades avui a l’INE, els preus del mes de novembre van augmentar una 0,5% a Catalunya i un 0,4% a Espanya respecte el novembre de 2018. Continua l’augment suau i estable dels preus. En quant a la variació mensual dels preus, aquests han augmentat un 0,1% a Catalunya i un 0,2% a Espanya.

Per províncies, quant la variació de preus interanual, a Barcelona els preus han augmentat un 0,7%, a Lleida un 0,6%, a Girona un 0,4% i a Tarragona han caigut un 0,1%. Respecte la variació de preus mensual, l’IPC de novembre respecte el mes d’octubre, els preus s’han mantingut a Tarragona i a Girona, i han augmentat un 0,1% a Barcelona i un 0,3% a Lleida.

Variació mensualVariació interanual
Espanya 0,20,4
Catalunya0,10,5
Barcelona0,10,6
Girona0,00,4
Lleida0,30,7
Tarragona0,0-0,1

La previsió de desacceleració de l’economia està provocant la contenció de preus, que ja fa un any que mostren un creixement anual per sota del 2%. Davant aquest escenari de desacceleració i prudència en el consum, és necessari propiciar un augment dels salaris que afavoreixi la demanda interna a través del consum.

Per una banda, s’ha d’assegurar el reactivament de l’economia i per una altra, hem d’aprofitar aquesta conjuntura per revertir la pèrdua de capacitat adquisitiva dels darrers anys. Una pèrdua de poder adquisitiu que ha estat causada en gran part per l’aplicació de les reformes laborals aprovades després de l’esclat de la crisi i que han resultat nefastes per les condicions laborals de la població assalariada.

Alhora, al 2020 serà urgent aprovar i aplicar unes polítiques expansives que reactivin l’economia a través d’una despesa pública eficient i ben orientada cap a aquells sectors generadors d’ocupació i benestar social.

Des de la UGT de Catalunya reclamem: 

  • La UGT de Catalunya reclama una salari mínim digne al nou govern entrant, que és el que recomana la Carta Social Europea (el 60% del sou mitjà d’un país).
  • La UGT de Catalunya exigim a les empreses que apliquin tant l’acord salarial pactat a l’AENC com a l’Acord Interprofessional de Catalunya, acords que han de traslladar als convenis col·lectius augments salarials al voltant d’un 3% -que permetin guanyar poder adquisitiu- i que estableixin l’increment dels salaris mínims de conveni a 14.000 euros anuals. També demanem la inclusió als convenis de clàusules de revisió salarial amb efectes retroactius.
  • Inversió pública en sectors generadors d’ocupació i benestar social.

La falta de correlació entre creixement econòmic, augment de beneficis empresarials i evolució salarial, es deu fonamentalment al desequilibri en la correlació de forces introduït en la negociació col·lectiva amb la Reforma Laboral de 2012. I per això reclamem mesures immediates que reverteixin les reformes laborals i els efectes negatius que han tingut, per tal de reduir la precarietat laboral i millorar les condicions de treball.

Entrades relacionades