logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Manifest Dia Internacional de l’Orgull LGTBI

Enguany commemorem el 50è aniversari dels fets de Stonewall Inn a la ciutat de Nova York, que donà origen a la jornada internacional de reivindicació dels drets i visibilització de les persones LGTBI. Cal recordar que arran d’un escorcoll policial habitual a un local del Village freqüentat, majoritàriament, per dones transsexuals i homes gais, i davant de les humiliacions que suposava, es va produir una reacció en contra que provocà uns incidents als carrers que es van perllongar durant una setmana amb disturbis contra les forces policíaques.

L’any 70 es va veure la necessitat de recordar aquests incidents com un fet històric en què el col·lectiu LGTBI va decidir dir prou.

Per sort, en aquests 50 anys hem millorat enormement en el reconeixement dels drets de les persones LGBTI. Malauradament, no a tot el món. D’una banda, hi ha països en què les lleis igualitàries han arribat a un nivell molt alt i, de l’altra, hi ha països on la visibilitat i els drets encara no són reconeguts, fins al punt que poden ser penats o sancionats i, fins i tot, condemnats a la pena de mort.

A l’Estat espanyol s’ha arribat a un grau legal de reconeixement dels drets LGTBI molt alt, sobretot tenint en compte la situació, no gaire llunyana, de repressió envers el col·lectiu.

Les Directives de la Unió Europea de reconeixement de drets de circulació a la ciutadania dels països membres, també han fet aflorar el reconeixement dels drets de les famílies i els matrimonis igualitaris a tota la Unió. Per desgràcia, no estan reconeguts en tots els Estats de la UE.

La UGT de Catalunya ha editat aquest any l’informe Diversitat LGTBI als centres de treball, basat en una enquesta realitzada per quasi 900 persones delegades del nostre sindicat sobre la situació de l’homofòbia dins dels centres de treball. Agraïm la gran participació de totes i tots, ja que els resultats de l’enquesta mostren realment la situació que pateixen les persones LGTBI en el món laboral.

De l’informe destaquem alguns punts molt significatius:

  • Una gran majoria de les persones enquestades (un 70%) sap o percep tenir companys/es del col·lectiu LGTBI.
  • El 36% de les persones enquestades percep actituds discriminatòries.
  • El 68% de les discriminacions percebudes són «bromes».
  • La discriminació és horitzontal: en el 66% dels casos prové de les companyes i companys de feina.

Estem en el bon camí i, en aquest sentit, proposem clàusules i possibles temes a introduir en la negociació col·lectiva, com la creació d’un context respectuós; plans d’Igualtat i no-discriminació i protocols d’actuació; equiparació dels drets de matrimoni i drets de parelles de fet; llenguatge no sexista i inclusiu en la redacció del conveni; tenir en compte les necessitats i drets de les persones trans al lloc de treball; desestigmatització de les persones LGTBI amb relació al VIH; contemplar la LGTBIfòbia com a risc psicosocial; i desplegar un procediment efectiu sancionador.

Cal implementar les mesures i els protocols adients a la normativa laboral, que garanteixin i emparin els drets de les persones LGTBI i que ningú no es vegi discriminat a la feina per ser una persona LGTBI.

Després de 50 anys la reivindicació de Stonewall Inn, malauradament, encara perviu.

Entrades relacionades