logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Recuperació de la protecció social de les treballadores i treballadors afectats per coronavirus

La setmana passada la UGT instava el Govern de l’Estat a elaborar de manera urgent un nou decret que recuperés la protecció laboral per contagi per la Covid-19, perduda per la no convalidació del Reial Decret-llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals, que incloïa dues mesures relacionades amb la protecció social de les treballadores i treballadors afectats per la Covid-19, i que, per tant, havien estat derogades.

Finalment s’han recuperat mitjançant disposicions addicionals del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

Aquestes són les dues mesures recuperades:

  • El reconeixement de la situació “assimilada a accident de treball” dels períodes d’aïllament, contagi o restricció a les sortides del municipi on tinguin el domicili o el seu centre de treball les persones treballadores, com a conseqüència del virus que produeix la Covid-19. Aquesta mesura es recull a la Disposició addicional desena del Reial decret llei 28/2020. Aquesta protecció només es per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del Sistema de Seguretat Social.
  • La consideració com a contingència professional derivada d’accident de treball de les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència del contagi de virus SARS-CoV2 (Covid-19). Es recull a la Disposició addicional quarta del Reial decret llei 28/2020, en els mateixos termes que en l’anterior redactat.

Des de la UGT de Catalunya volem reclamar una vegada més, que el contagi per la Covid-19 pel personal sanitari i sociosanitari sigui qualificat com a malaltia professional i no com a accident de treball.

Entrades relacionades