logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Campanyes realitzades

UGT de Catalunya realitza campanyes de divulgació i sensibilització de la cultura preventiva en matèria de salut laboral així com campanyes sobre riscos específics.

Campanya “Evitem avui el càncer laboral de demà”

Col·laboració de la UGT de Catalunya amb la campanya “Evitem avui el càncer laboral de demà” del INSST. A més de dades relacionades amb el cáncer laboral, es compilen les pulicacions de UGT de Catalunya relacionades amb la temática.

Campanya “Consells Covid-19”

Campanya d’informació i consells sobre la covid-19 i totes aquelles actuacions i mesures preventives per aturar la pandèmia, per evitar el contagi i per aconseguir la millora de les condicions laborals en temps de coronavirus. Es van publicar més de 200 covidconsells. Cada covidconsell anava acompanyat d’un enllaç per ampliar la informació del tema tractat des d’una font verídica.

Campanya ‘Alleugerim les càrregues’

Col·laboració de la UGT amb la campanya «Alleugerim les càrregues» sobre treballs saludables que promou l’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball i té per objectius sensibilitzar sobre els trastorns múscul-esquelètics (TME) relacionats amb la feina i la necessitat de gestionar-los de forma adequada. A més de dades sobre els TME, la UGT de Catalunya va oferir consells preventius juntament amb un compendi de publicacions pròpies relaciones.

Campanya revista “Sense risc”

Des de l’any 2004 fins al 2020, es va publicar de forma trimestral la revista al voltant de diferents temes d’actualitat de prevenció de riscos laborals i medi ambient dirigida a les persones treballadores i delegats i delegades de prevenció.

Campanya Glossaris

Per donar suport a la tasca sindical dels delegats i delegades de prevenció i el coneixement de l’ús del català, s’han editat diferents Glossaris sobre prevenció de riscos laborals per als delegats i les delegades de prevenció. Els glossaris recullen conceptes clau en cadascuna de les matèries, de prevenció de riscos laborals, i alhora és un instrument de difusió de la cultura preventiva i de la terminologia que es fa servir en aquest àmbit.

Campanya de promoció de la salut: ‘Millora la teva salut’

La UGT de Catalunya va elaborar una sèrie de materials de promoció de la salut destinades a delegats i delegades de prevenció i les empreses per millorar la salut de la població treballadora. En particular són dos productes d’incentivació de l’ús de les escales, un cartell per fomentar el abandonament del hàbit tabàquic i un tríptic sobre el consum moderat del café relacionat amb la cafeïna i el sucre.

Campanya ‘Connecta’t @ la prevenció’

Durant el 2019 es publicó un consell preventiu diari sobre prevenció de riscos laboral i promoció de la salut dels treballadors i les treballadores per a generar cultura preventiva, fer promoció de la seguretat i la salut laboral i instaurar en la societat hàbits saludables en el treball que millorin les condicions laborals i garanteixi la seguretat i salut en les empreses mitjançant les xarxes socials de la UGT de Catalunya.

Campanya Relats de prevenció

Els “Relats de prevenció” són llibrets que relaten casos d’accidents reals (caigudes, amputacions, accidents biològic, trànsit, intoxicacions, etc.), on l’eix central de la història és l’entorn social i familiar de la víctima amb l’objectiu de conscienciar de la importància de seguir a la feina les mesures de prevenció de riscos laborals.