logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Signem l’acord de l’increment salarial per a 2021, 2022 i 2023 per a les treballadores i treballadors de les residències de gent gran concertades de Catalunya

 

 

 

 

 

 

El passat diumenge 7 de febrer de 2021 els sindicats UGT i CCOO i les patronals Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)Unió Catalana d’Hospitals (UCH)Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) vam signar un acord històric que permetrà fer un pas de gegant en la dignificació i millora del sector d’atenció a la gent gran a Catalunya i de les condicions de treball de les seves treballadores i treballadors. L’acord signat obre el Primer Conveni Català de Geriatria (GERICAT), la negociació del qual començarà simultàniament quan el Govern de la Generalitat de Catalunya publiqui l’Acord per l’increment de tarifes.

La durada prevista d’aquest Conveni serà de 3 anys (2021-2023) i el seu àmbit serà: les empreses i/o establiments que exerceixin la seva activitat principal en residències per a persones grans, centres de dia, centres de nit, habitatges tutelats, sempre que no tinguin conveni col·lectiu propi i que acreditin uns ingressos habituals i continuats superiors al 60 % de la seva facturació per aquesta activitat provinents de l’Administració Pública.

 L’Acord ha estat assolit entre les patronals i els sindicats que ostenten de forma majoritària la representativitat en el Sector. Per la part social, La UGT ostenta més del 52% de la representativitat  en el Sector (sent el sindicat àmpliament majoritari) i CCOO ostenta el 39% de la representativitat.

Des de la UGT de Catalunya considerem que era essencial i molt important obrir un Conveni Català que reculli i adapti la realitat catalana a la seva geriatria.

També s’ha arribat a un acord de millora retributiva, encara que condicionat a un Acord de Govern que incrementi les tarifes:

  • Exercici 2021: Increment salarial del 6% amb efectes 1 de gener de 2021
  • Exercici 2022: Increment salarial del 3%
  • Exercici 2023: Increment salarial del 3%

En tot cas, es garanteix que qualsevol persona treballadora afectada per aquest Conveni no podrà percebre una quantitat anual inferior a 14.000,00 € bruts per una jornada a temps complet, computant tots els conceptes econòmics contemplats a les taules salarials del Conveni. Per arribar a aquesta xifra mínima, s’abonarà una quantitat en el mes de desembre de cada exercici natural, anomenada “garantia mínima”, per l’import necessari que permeti assolir la xifra indicada.

Igualment, els signants accepten que qualsevol increment de tarifes i preus d’establiment en gestió delegada superior als esperats durant els exercicis 2022 (3%) i 2023 (3%), o qualsevol increment en els anys posteriors, es destinaran en un 60% per millorar les condicions de les persones treballadores, i el 40% restant per a l’actualització de les altres partides del pressupost, tal i com es va acordar al “full de ruta” de 22 de març de 2019.

L’acord també garanteix una reivindicació important de la UGT: la garantia que qualsevol increment no sigui absorbit ni compensat per tal de que signifiqui una millora efectiva i real de les retribucions.

La part social ja ha presentat una plataforma conjunta, per tal de continuar treballant  en la negociació del 1r Conveni de la Geriatria de Catalunya (GERICAT) de la forma més àgil i eficaç possible.

Les delegades de la UGT han treballat molt dur per arribar a aquesta situació: el reconeixement d’una realitat específica en el mon de la geriatria a Catalunya.

Ara cal que el Govern de Catalunya garanteixi aquest procés i prengui els acords necessaris que impulsin decididament aquest important acord entre sindicats i patronals del Sector.

Entrades relacionades