logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

UGT es felicita pel manteniment dels programes per a joves desocupats amb baixa formació

escola-taller

El nostre sindicat lamenta la manca de diàleg previ i reclama poder concretar el contingut de les mesures presentades avui per la consellera, així com el manteniment dels llocs de treball dels i les professionals

La consellera de Treball ha fet públiques avui les accions que el Govern de Catalunya vol adreçar als i les joves en el marc de l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a Catalunya. Un total de 52.000 joves passaran per aquestes accions i es destinaran un total de 134 milions d’euros.

La UGT de Catalunya es congratula que finalment el Departament de Treball hagi fet públic un posicionament sobre el manteniment dels programes mixtes de formació i treball adreçats als joves desocupats i amb baix nivell formatiu.

Ja fa mesos que la nostra organització, així com l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya, vam denunciar la desaparició dels programes d’escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació, que deixaven sense polítiques actives d’ocupació especifiques a joves menors de 25 anys, persones majors de 45 anys i persones en risc d’exclusió.

No enteníem com programes que havien funcionat amb èxit al llarg de molts anys es podien suprimir sense debat previ amb els agents socials i sense oferir una alternativa per als usuaris i per als treballadors d’aquests programes, i més en un moment de forta crisi econòmica i de grans dificultats per a aquests col·lectius d’accés al mercat de treball.

La UGT de Catalunya i l’Avalot vam iniciar un conjunt d’accions per denunciar davant l’opinió pública la desaparició d’aquests programes, tals com una recollida de signatures (més de 8.000), reunions amb els diferents grups parlamentaris amb representació al Parlament i amb la Consellera de Treball, una concentració davant del Parlament de Catalunya, o la redacció i tramesa d’una moció adreçada als ajuntaments catalans i a les entitats municipalistes per tal de cercar el recolzament a aquests programes. A més, vam denunciar públicament  l’incompliment de l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil, que contemplava una partida econòmica específica per als esmentats programes.

Entenem que la pressió exercida per la nostra organització, així com el treball desenvolupat pel Col·lectiu de Professionals d’Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers d’Ocupació amb un conjunt d’entitats ha sorgit finalment el seu efecte i ha comportat que des del Departament de Treball s’hagi fet pública una bateria de propostes que comporten el manteniment parcial d’aquests programes.

A l’espera de conèixer més detalladament el contingut de les mesures volem manifestar determinats dubtes al voltant del projecte “Suma”. Volem conèixer si el SOC ja disposa de les empreses que estarien disposades a contractar aquestes persones, tenint en compte que el col·lectiu del que parlem pot tenir com a mínim 16 anys. Aspectes com qui coordinarà i supervisarà la tasca d’aquest jovent a les empreses, qui supervisarà les mesures de seguretat, quina formació se li oferirà o qui vetllarà per la seva inserció laboral posterior són qüestions que preocupen enormament la nostra organització. Allò que fins ara eren polítiques d’ocupació via contractació pública, ara esdevenen una transferència econòmica per pagar salaris i impostos en empreses privades.

L’altre programa és el de Noves cases per a nous oficis. Fins ara, aquests programes acollien jovent amb greus mancances educatives, immigrants, persones amb discapacitat, nois i noies provinents del règim obert de justícia i de centres d’acollida. Tenim el dubte de si es podrà seguir comptant amb persones d’aquests perfils i si es perdrà la possibilitat de tornar a “recuperar” al sistema educatiu reglat un nombre força important d’aquests joves que amb els programes d’escoles taller si s’havia aconseguit.

En conclusió, la UGT de Catalunya i l’Avalot reclamem:

  • Obrir un debat immediat amb els agents socials al voltant de la concreció d’aquestes mesures.
  • Una reunió monogràfica de la comissió de seguiment de l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil, i del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Assegurar els llocs de treball del conjunt de professionals d’escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació.
  • Garantir la formació dels joves en el marc d’aquests programes i que es vetlli per la seva posterior inserció laboral, així com pel retorn al sistema educatiu.

Leave a comment