logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Un mercat de treball ancorat en la precarietat i la terciarització: el 72,3% de la contractació al mes de juny ha estat temporal i al sector serveis

aturEl nostre sindicat alerta que en el darrer any la reducció de l’atur femení ha estat del 9,8%, lluny de la reducció del 16,8% de la desocupació masculina

La taxa de cobertura torna a reduir-se: 305.256 persones registrades a les oficines de treball (el 74,50% del total) cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res

Al mes de juny baixa novament l’atur a Catalunya, i se situa en 391.388 persones:

18.102 persones menys que el mes anterior (-4,42%) i 58.672 persones menys que l’any passat (-13,02%).

L’atur també es redueix a l’Estat espanyol:

Hi ha 3.362.811 persones en situació d’atur, 98.317 persones menys (-2,84%) respecte al mes anterior i 404243 persones menys (-10,73%) respecte al mateix període de l’any anterior.

L’atur baixa a totes les províncies:

 • Barcelona: ha baixat en 11.370 persones (-3,72%), 294.567 persones en situació d’atur.
 • Girona: 2.675 persones menys en atur (-7,28%) i 34.076 persones en situació d’atur.
 • Lleida: 1.542 persones menys (-7,85%) i 18.094 persones en situació d’atur.
 • Tarragona: 2.515 persones menys en situació d’atur (-5,33%) i 44.651 persones aturades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 12,77% de Tarragona i el 16,13% de Lleida.

L’atur masculí s’ha reduït més que el femení:

10.557 homes menys en situació d’atur (-5,85%), per 7.545 dones menys (-3,29%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 16,85% en el cas dels homes (34.415 aturats menys) i un 9,87% en les dones (24.257 dones aturades menys).

Es redueix també l’atur entre la població treballadora més jove:

El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 23.899 joves, 2.634 menys en situació d’atur que al mes anterior (-9,93%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït en un 12,93%, amb 3.549 joves menys.

L’atur entre la població estrangera desocupada també baixa i representa el 18,91% del total de l’atur:

Amb un total de 74.005 persones estrangeres en situació de desocupació, 4.481 persones menys que el mes anterior (-5,7%), i un 15,5% menys respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors, torna a reduir-se fonamentalment als serveis, amb 13.556 persones menys en situació d’atur (-4,79%).

També es redueix a la resta de sectors: a la indústria, amb 1.700 persones menys (-3,40%); a la construcció, amb 1.609 persones menys (-4,13%); entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.103 persones menys (-3,90%), i a l’agricultura, amb 134 persones menys (-1,50%).

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, en 33.310 persones (-10,99%); a la construcció, en 10.085 persones (-21,25%); a la indústria, en 9.443 persones (-16,34%); entre les persones sense ocupació anterior, en 3.688 persones menys en situació d’atur, (-11,94%), i a l’agricultura, en 2.146 persones (-19,60%).

S’incrementa la contractació:

Aquest mes s’han signat un total de 325.132 contractes29.990 contractes més que al mes anterior (+10,16%). La contractació ha pujat a totes les províncies: a Barcelona, 18.265 contractes més que al mes anterior (+8,56%); a Girona, 8.165 contractes més (+29,73%); a Tarragona, 3.057 contractes més (+9,73%), i a Lleida, 503 contractes més que al mes anterior (+2,20%).

Comparant  aquestes dades amb les del mes de juny de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 9,51%, amb 28.241 contractes més, augmentant a totes les províncies.

Puja la contractació temporal però baixa la indefinida:

S’han signat 36.393 contractes indefinits, 144 contractes menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 0,39%. En relació al juny de l’any anterior, hi ha 2.793 contractes indefinits més (+8,31%). La contractació indefinida representa el 11,19% del total de la contractació d’aquest mes, 0,13 punts percentuals menys que ara fa un any.

S’han signat 288.739 contractes temporals, 30.134 més que el mes anterior, amb un augment d’un 11,65%, i 25.448 contractes més que el mateix mes de l’any passat (+9,67%). El 88,81% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 81,52% de la contractació ha estat del sector serveis (265.037 contractes) i el 72,33% del total de la contractació del mes de juny ha estat temporal i del sector serveis (235.166 contractes).

El 53,14% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (172.769 contractes), mentre que les dones han signat el 46,86% del total de la contractació (152.363 contractes).

Creix l’afiliació a la Seguretat Social:

Aquest mes es comptabilitzen 3.329.828 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 33.474 persones (+1,02%) respecte al mes de maig. Respecte al mateix període de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 133.381 persones (+4,17%).

La taxa de cobertura de prestacions torna a reduir-se en 0,32 punts percentuals respecte al mes anterior i se situa en el 54,48%. Així, 186.384 de les persones registrades a les oficines de treball, el 45,52%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 53,28% del total de les persones que reben una prestació: 118.872 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

El número de persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res, se situa aquest mes en 305.256 persones. Aquesta xifra representa el 74,55% del total de l’atur registrat, 0,27 punts percentuals més que el mes anterior.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Estem davant el cinquè mes consecutiu de reducció de la desocupació, que coincideix amb el juny, que acostuma a ser un bon mes per les dades de l’atur. Tot i la finalització del curs escolar, que fa que es produeixi la incorporació a les llistes de l’atur de moltes persones treballadores relacionades amb la docència, l’inici dels casals d’estiu i les activitats del lleure, així com l’increment de la demanda en el sector turístic fan que les dades d’atur siguin positives.

No podem perdre de vista, però, l’increment de la contractació temporal i la pèrdua de contractació indefinida, que evidencia l’estacionalitat i precarietat del nostre mercat de treball: més temporalitat, més parcialitat, contractes de molt curta durada i salaris més baixos.

Per una altra banda, aquest mes també s’ha reduït la taxa de cobertura de les prestacions per desocupació i s’ha incrementat el percentatge de persones que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobra res.

Comparant les dades d’aquest mes amb les d’abans de l’inici de la crisi tornem a situar la realitat tal i com és:

INDICADORSJuny’07Juny’17 Variació 
Persones en situació d’atur245.490391.388-145.898 
Homes en situació d’atur97.681169.864-72.183 
Dones en situació d’atur147.809221.524-73.715 
Joves en situació d’atur21.14223.899-2.757 
Contractes signats249.011325.132+76.121 
Contractes indefinits39.06436.393-2.671 
Contractes temporals209.947288.739+78.792 
Temporalitat84,31%88,81%+4,49% 
Afiliats a la Seguretat Social3.459.3383.329.828-129.510 
Cobertura de prestacions (Maig’07-Maig’17)74,37%54,48%-19,89% 
% No cobren prestacions (Maig’07-Maig’17)25,63%45,52%+19,89% 

 • En l’actualitat hi ha 145.898 persones més en situació d’atur. 
 • Hi ha 129.510 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tenim 2.757 joves més en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
 • La temporalitat és 4,49 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït gairebé 20 punts percentuals.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades.
 • L’impuls de mesures actives urgents per fomentar el creixement econòmic i un nou model productiu que generi més ocupació i de qualitat.
 • L’increment del SMI fins al 60% del salari mig, tal com marca la Carta Social Europea, situant-lo en 1.000 euros.
 • L’aplicació del conveni col·lectiu de sector a les persones treballadores contractades per empreses de serveis integrals per tal d’evitar “l’explotació laboral legal” de treballadors i treballadores.
 • La persecució del frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques dissuasives d’aquesta mala praxis.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Agilitar la tramitació parlamentària de la Renda Garantida de Ciutadania per iniciar la seva aplicació el més aviat possible.

Entrades relacionades

Leave a comment