logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Valoració de l’avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2022

A l’espera d’analitzar amb detall el contingut de les partides pressupostàries presentades, des de la UGT de Catalunya situem que, en el context actual, Catalunya necessita no tan sols superar aquesta crisi, sinó també accelerar les transformacions cap a un model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, que afronti el repte tecnològic i climàtic, i amb una mirada feminista, que posi al davant de tot la salut i el benestar de les persones.

Aquests pressupostos han de contemplar un increment de les partides socials per no deixar enrere a la ciutadania en situació de vulnerabilitat, persones en atur de llarga durada i llars sense ingressos. El 26,3% de la població catalana (1.993.100 persones) es troba actualment en situació de risc de pobresa o d’exclusió social (AROPE).

 

Cal que els pressupostos:

 • ·        Contemplin partides per garantir el desenvolupament del Pacte Nacional per a la Indústria que emani del Diàleg Social i que ha de tenir mesures transformadores, que permetin ressituar la indústria catalana com a sector tractor de l’economia. Cal que la indústria lideri el canvi de model productiu que el país necessita
 • Incrementin les inversions en sectors econòmics i emergents estratègics, en tecnologia sostenible, en digitalització que tingui en compte i minimitzi l’impacte negatiu sobre l’ocupació, en investigació i projectes innovadors (R+D+I) així com en la reconversió de sectors i del seus  treballadors i les seves  treballadores.
 • Impulsin un pla de xoc per al sector del turisme amb el desenvolupament i la reconversió d’un model de turisme de qualitat i sostenible, capaç de generar ocupació estable, de qualitat i amb salaris dignes. És necessari que els sectors del comerç, el turisme i els serveis esdevinguin més competitius, però a la vegada han de ser respectuosos amb els drets dels treballadors i les treballadores i l’entorn.
 • Que el sector públic tingui la dotació econòmica i humana suficient per atendre la ciutadania i garantir els drets dels seus treballadors i treballadores.
 • ·    Assegurin l’accés a una sanitat universal i gratuïta en igualtat de condicions per a tota la ciutadania, revertint les privatitzacions que ha sofert el sistema de salut i assegurar una sanitat on la governança sigui 100% pública. S’han de disposar dels recursos necessaris per fer que tota la ciutadania pugui ser atesa pels serveis públics de salut de manera adequada, i per aquest motiu cal garantir la cobertura adient de professionals arreu del territori, els recursos financers necessaris per garantir una provisió adequada de serveis, així com unes bones condicions laborals perquè les professionals de la salut puguin desenvolupar adequadament la seva tasca.
 • ·   Impulsin un sistema educatiu més equitatiu que afronti els seus dèficits. Apostar per un sistema educatiu que prepari les futures generacions en coneixement efectiu i en terceres llengües.
 • Implementin una formació professional qualificadora, integradora i de qualitat, que doni resposta a les necessitats de les persones al llarg de la seva vida, als  territoris i  a les empreses i com a conseqüència a les demandes del nou model del sistema productiu.
 • ·    Reverteixin la tendència actual d’implementació de l’atenció a la dependència, i professionalitzar la política de serveis de cures a les persones, la responsabilitat i provisió dels quals ha de ser plenament pública.
 • ·  Assegurin una fiscalitat suficient per afrontar l’emergència derivada de la pandèmia i assegurar la sostenibilitat i millora de l’estat de benestar, i una distribució de la riquesa més equitativa. Tanmateix, s’han de millorar les eines que disposem per tal que siguin capaces de generar un efecte redistributiu entre la ciutadania i corregeixi les situacions de desigualtat.
 • ·  Ampliïn la cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania i posar en funcionament els mecanismes que millorin la compatibilitat i la coordinació i l’agilitat burocràtica d’aquesta prestació amb l’Ingrés Mínim Vital.
 • ·    Facin que les polítiques d’habitatge que deixin de ser subsidiàries i passin a ser centrals i universals, capaces de fer efectiu un dret fonamental com és el dret a un habitatge digne, adequat i accessible, vinculat al benestar social.
 • ·    Avancin cap a un nou model productiu i econòmic, circular i sostenible, dirigit a  afrontar l’emergència climàtica.

Entrades relacionades