DIA INTERNACIONAL DE LES VÍDUES

La bretxa en pensions augmentaria fins al 56% si no existís la pensió de viduïtat

La UGT de Catalunya es suma a la commemoració del Dia Internacional de les Vídues, que se celebra cada 23 de juny, i reclama enfortir aquest pilar fonamental de l’estat de benestar per tal que eviti la vulnerabilitat i pobresa d’un col·lectiu que a Catalunya el constitueixen 352.034 dones i que passen el mes amb una pensió mitjana de 816 euros.

Pràcticament, la totalitat de les pensions de viduïtat les perceben dones, el 90%, i en la seva majoria, el 88%, tenen 65 anys o més. Així, el 21% de les dones de 65 i més anys són beneficiàries d’una pensió contributiva de viduïtat. La importància d’aquest col·lectiu no només radica en la seva representativitat, sinó que de no existir la pensió de viduïtat el 36% de les dones pensionistes a Catalunya no tindrien una pensió. Sigui perquè o  no van cotitzar prou o senzillament no van cotitzar perquè la societat les va empènyer a fer-se càrrec de les tasques de la llar mentre els homes participaven del treball remunerat i generaven dret a cobrar una futura pensió de jubilació.

La UGT de Catalunya ha calculat quant incrementaria la bretxa en pensions si no existís la pensió de viduïtat, i hem estimat que aquesta bretxa augmentaria 20 punts percentuals i passaria del 36% al 56%, i la pensió mitjana contributiva d’una dona passarien a ser de 610 euros mensuals quan actualment la pensió mitjana contributiva de les dones és de 906 euros mensuals.

S’ha de tenir en compte que les quanties de les pensions de viduïtat són significativament més baixes que les pensions de jubilació, perquè suposen només un percentatge de les quanties d’aquestes últimes i, per aquest motiu, moltes necessiten rebre complements a mínim. Així, a Catalunya 54.948 dones pensionistes de viduïtat tenen pensions per sota del mínim i necessiten rebre un complement econòmic. Però és que en general les pensions de viduïtat són molt baixes: 3 de cada 4 pensions són inferiors o iguals a 1.000 euros.

Per tot plegat, la UGT de Catalunya vol reivindicar la pensió de viduïtat com una prestació necessària per a evitar el risc de pobresa entre les dones de més edat i que, amb aquestes xifres, no podem més que afirmar que hem de protegir a les persones que ho necessiten. Si no ho fem, estem empenyent a tot un col·lectiu de dones que es troben en especial vulnerabilitat cap a situacions de risc de pobresa.

Finalment, des de la UGT de Catalunya també es vol donar visibilitat a les desigualtats de gènere que persisteixen i es reprodueixen en el nostre sistema de pensions i reclamem que el nostre sistema de Seguretat Social ampliï la visió de gènere, reforçant mecanismes que garanteixin suficiència i benestar econòmic de totes les persones durant la vellesa.

 

Comments are closed.