La UGT de Catalunya edita una guia pràctica sobre l’excedència per cura de familiars dependents (XASI)

La fitxa explica els mecanismes per com aplicar el dret a excedència per cura de persona dependent. Auest dret ofereix un marc d’actuació per a fer possible la conciliació de la vida laboral amb la situació de dependència familiar.