logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Les Federacions

Les federacions nacionals són la base sobre la qual s’estructura sectorialment la UGT de Catalunya. La federació agrupa els treballadors d’un mateix sector i les seves competències bàsiques són la negociació col·lectiva, l’acció sindical i la consolidació organitzativa dels sectors i del sindicat als centres de treball i al territori, així com la informació i l’assessorament a les persones afiliades i delegades.
La UGT de Catalunya s’estructura actualment en tres federacions:

Federació d’Indústria, Construcció i Agro (UGT-FICA) de Catalunya

Agrupa els treballadors i les treballadores de la indústria, de la construcció i els sectors agroalimentaris.
Per a consultes laborals   info@ugtfica.cat –  tlf. 93 301 83 62  
Secretaria General: Antonio J. Rudilla Vega
Vicesecretaria general: Ester Espigares Martínez
Secretaria d’Organització: Sergio Moreno Rodríguez
Secretaria d’Acció Sindical: Bernardo Fuertes Lozano
Secretaria Internacional: Susana Fructuoso González
Secretaria d’Administració: Sebastián Santana Moro
Secretaria de Salut Laboral, Medi Ambient, i Formació: Antonia Fuentes Gómez
Secretaria de Recursos: Primitivo Cerezo García
Secretaria Regió Metropolitana: Ángel de Dios Moreno
Secretaria Sector d’Indústria Automobilística: Yolanda Funés Reyes
Secretaria Sector Químic, Tèxtil i Arts gràfiques: Moisés Fortuny Bordas
Secretaria Sector Agroalimentari: Alicia Buil Cuenca
Secretaria Sector Metal.lúrgic: Javier Abadía Montes
Secretaria Sector Construcció i Mineria: Juani Arenas Gómez
Secretaria Sector Energia i Aigua: Laura Márquez Torrijos
Secretaria Sector Béns d’Equip i TIC: Manel Molina Álvarez

Federació de Serveis, Mobilitat i Consum (FeSMC-UGT) de Catalunya

Organitza els treballadors i les treballadores del sector financer, assegurances i oficines, neteja i serveis a la societat, seguretat privada, gràfiques i comunicació, aeris, carreteres i urbans, comerç, comunicacions, ferroviari, grans superfícies, hostaleria i turisme, joc, marítim i portuari, i restauració social.

Web: http://www.ugtcatalunya.cat/FESMC

Per a consultes laborals   fesmcugt@catalunya.ugt.org –  tlf. 93 305 68 03/04 

Secretari General: Óscar López Chamosa
Vicesecretaria general: Carmen Coronado Gallego
Vicesecretaria adjunta a Administració: Juan Guerrero Macho
Secretaria d’Organització: Glória Sánchez Corbella
Secretaria d’Administració: Javier Extremera Vallecillos
Secretaria Política Sindical: Moisés Berruezo Blanco
Secretaria d’Igualtat: Noemí Masferrer Casas
Secretaria Regió Metropolitana: Ruth Pastor Bel
Secretaria Formació i Comunicació: Marc Belles Duch

UGT Serveis Públics (SP-UGT) de Catalunya

Agrupa els treballadors i les treballadores del sector públic i de l’ensenyament.
Per a consultes laborals   fesp@catalunya.ugt.org / tlf. 93 295 61 11
Secretària General: Encarna Fernández
President: Ramon Cebrian
Vicesecretaria: José Luís Fernández Caballero
Secretaria de Formació Projectes i Recursos: Miquel Ángel Sanchez Aguila
Secretaria d’Organització: Patxi Borrero Nuñez
Secretaria de Política Sindical: Pilar González Ferrer
Secretaria de la Regió Metropolitana de Barcelona: M. Isabel Roldan Gutierrez
Secretaria d’Igualtat: Ivette Barrachina Hidalgo
Secretaria sector Serveis Socials: Jaume Adrover i Palau
Secretaria sector Salut i Serveis Sociosanitaris: Inma Vivar Ruiz
Secretaria sector Administracions Locals: Jose Antonio Fernández Cáceres
Secretaria sector Administració Generalitat: Iolanda Adroher Pueyo
Secretaria sector Administració General de l’Estat: Silvia Faja Domingo
Secretaria sector Postal: Rubén Valdés
Secretaria sector Serveis a la Comunitat: José J. Sánchez Sayavera
Secretaria sector Educació: Cristina Martín Culell

Unió de jubilades, jubilats i pensionistes (UJP-UGT)

Agrupa totes les persones dels diferents sectors que actualment estan en situació de jubilades o pensionistes.
Per contactar:  ujp@catalunya.ugt.org / tlf. 93 304 68 27
Secretari General: Manuel Becerra
Secretaria d’Organització: Florenci Cepero
Secretari d’Administració i Formació: Domingo Parejo
Secretària de Política Social i d’Igualtat: Maria Àngels Gómez
Secretari Regió Metropolitana i Difusió: José Manuel Ocaña