logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Oficina de prevenció de riscos laborals

La salut laboral és un dret de  totes les persones treballadores, i els delegats i delegades de prevenció són els representants en temes de prevenció de riscos laborals (PRL) a les empreses.
L’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL) és una eina sindical per promoure la millora de les condicions de seguretat i salut a la feina a través d’accions d’informació, assistència tècnica, informació, divulgació i promoció del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

L’OTPRL ofereix informació, suport i assessorament a les persones interessades en la salut laboral i, de forma prioritària, als delegats i delegades de prevenció, per desenvolupar amb la màxima eficàcia totes les competències i facultats que la Llei de prevenció de riscos laborals els atorga.

Us oferim:

  • Un servei d’assessorament en prevenció personalitzat dut a terme per un grup de tècnics en prevenció experts en les diferents especialitats preventives i el món sindical.
  • Les nostres publicacions de PRL: tríptics, guies, revista trimestral Sense Risc, articles de premsa, novetats i notícies del món de la prevenció i altres eines preventives.
  • Assessorament presencial amb cita prèvia:
boton_telefon_2022
93 304 68 32
  • La resolució de consultes tècniques sobre PRL: elaboració d’informes, documents, cartes, estudis, denúncies, etc., per afavorir el compliment de la normativa i la participació de les persones treballadores en la implantació de la prevenció en les empreses.
  • L’assistència a Comitès de Seguretat i Salut i reunions com a assessors tècnics.
  • Xerrades, jornades i actes divulgatius sobre novetats en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Un servei d’informació i documentació (bibliografia, legislació, guies tècniques…).

Rambla del Raval, 29-35, 4a planta. 08001 Barcelona
Tel.: 93 304 68 32

otprl@catalunya.ugt.org

Podeu accedir a tots els nostres continguts relacionats amb la salut i la prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya.