Afilia’t a la UGT de Catalunya

Afilia’t a la UGT de Catalunya

QUOTES D’AFILIACIÓ 2020

FEDERACIÓ
quota MENSUAL
FEDERACIÓ DE Serveis, Mobilitat i CONSUM (FESMC)
13,45 €
Federació d’INDÚSTRIA, CONSTRUCCIÓ I AGROALIMENTÀRIA (fica)
13,75 €
Federació d’empleaDES i empleaTs dels serveis públics (FESP)
13,35 €
Aquestes tarifes són per al 2020, existeixen tarifes reduïdes per a persones a l’atur o jubilades. Aquestes quotes són mensuals, però el cobrament es realitza trimestralment.