Caixa de resistència

Caixa de resistència

És la caixa de resistència creada per la UGT de Catalunya, que cobreix les pèrdues salarials que pateixen els afiliats i afiliades quan participen en vagues convocades pel sindicat.

Qui hi pot pertànyer?

Tots els afiliats i afiliades de la UGT de Catalunya que estiguin al corrent de pagament de les quotes d’afiliació.

Quines cobertures hi ha?

  • Pèrdua d’ingrés: 64,34 €* per dia de vaga amb un màxim de 10 dies per any.
  • Servei d’Assistència Jurídica Telefònica 24 hores.

* Quantitat igual al doble per dia del salari mínim interprofessional publicat al B.O.E.

Quins requisits calen per cobrar la prestació de pèrdua d’ingrés?

  • Dos anys d’antiguitat a la Caixa de Resistència i estar al corrent de pagament de la quota de la Caixa de Resistència.
  • Que la vaga hagi estat convocada i organitzada per la UGT.
  • S’ha d’haver proposat la mediació que preveu el conveni col·lectiu (TLC o ASEC).
  • La vaga ha de ser de jornada completa i motivada per la negociació col·lectiva.
  • Presentar una nòmina on figuri el descompte salarial per haver participat en la vaga.

 

Què és el Servei d’Assistència Jurídica Telefònica?

  • Un servei telefònic que funciona 24 hores on un advocat et resol qualsevol dubte o qüestió legal en l’àmbit mercantil, penal o civil.
  • No són ateses les consultes d’àmbit laboral per estar emparades pel Servei Jurídic de la UGT.
  • Cobertura des del primer dia de ser partícip.

 

Quina és la quota i com es paga?

La quota anual és de 11 € i es paga en un únic rebut per compte bancari.

 

Inscriu-te: 

Per qualsevol dubte, pots trucar-nos al tel: 933 046 859. Enviar-nos un fax: 933 046 878. O escriure’ns caixaderesistencia@catalunya.ugt.org

Les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de la UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (UGT DE CATALUNYA).