Caixa de resistència

Caixa de resistència

La Caixa de Resistència de la UGT de Catalunya es va crear amb la finalitat de cobrir part de les pèrdues salarials que pateixen els afiliats i afiliades quan participen en vagues convocades pel sindicat sempre que siguin en defensa de les seves condicions laborals i econòmiques.

No estan cobertes les vagues generals ni les polítiques.

 

 

Qui hi pot pertànyer?

Tots els afiliats i afiliades de la UGT de Catalunya que estiguin al corrent de pagament de les quotes d’afiliació.

La baixa d’UGT comporta automàticament la pèrdua de la condició de partícip de la Caixa de Resistència.

 

Quines cobertures hi ha?

  • Pèrdua d’ingrés: 66,66 €* per dia de vaga amb un màxim de 10 dies per any.

  • Servei d’Assistència Jurídica amb Arag 24 hores.

* Quantitat igual al doble per dia del salari mínim interprofessional publicat al B.O.E.

 

Quins requisits calen per cobrar la prestació de pèrdua d’ingrés?

  • Dos anys d’antiguitat a la Caixa de Resistència i estar al corrent de pagament de la seva quota.

  • Que la vaga hagi estat convocada i organitzada per la UGT.

  • S’ha d’haver proposat la mediació que preveu el conveni col·lectiu (TLC o ASEC).

  • La vaga ha de ser de jornada completa i motivada per la negociació col·lectiva.

  • Presentar una nòmina on figuri el descompte salarial per haver participat en la vaga.

 

 

Què és el Servei d’Assistència Jurídica Telefònica?

  • Un servei telefònic que funciona 24 hores on un advocat et resol qualsevol dubte o qüestió legal en l’àmbit mercantil, penal o civil.

  • No són ateses les consultes d’àmbit laboral per estar emparades pel Servei Jurídic de la UGT.

  • Cobertura des del primer dia de ser partícip.

 

Quina és la quota i com es paga?

La quota anual és de 11 € i es paga en un únic rebut per compte bancari.

 

Inscriu-te: 

 

Formulari d’inscripció

Per qualsevol dubte, pots trucar-nos al tel: 933 046 859. Enviar-nos un fax: 933 046 878. O escriure’ns caixaderesistencia@catalunya.ugt.org

Les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de la UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE CATALUNYA (UGT DE CATALUNYA).