Pressupostos anuals

Pressupostos anuals

2017


Pots consultar el pressupost del 2017 per grans partides i un resum gràfic dels ingressos i despeses ordinàries del 2017.

CONCEPTES   PRESSUPOST TOTAL 2017
QUOTES (*) 5.291.369,14
OPERACIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNES 114.122,18
PRESTACIONS DE SERVEIS (**) 868.793,47
INGRESSOS ASSESSORAMENT JURÍDIC 1.280.700,00
COMPENSACIÓ PER LA PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 1.810.588,11
TOTAL INGRESSOS ORDINÀRIS   9.365.572,89
ATENCIÓ I ASSESSORAMENT A DELEGATS I ELECCIONS SINDICALS -2.171.568,23
DESPESES PER ACTIVITATS -650.922,33
DESPESES DE GESTIÓ LOCALS -2.130.580,67
DESPESES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES i CREDITÍCIES -1.277.406,01
ALTRES DESPESES DE PERSONAL -1.671.477,19
DESPESES GABINET JURÍDIC -2.382.310,00
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES (***)   -10.284.264,43
TOTAL PRESSUPOST ORDINARI   -918.691,53
INGRESSOS PER CONVENIS PER PRESTACIONS FINALISTES DE SERVEIS A LES ADMINISTRACIONS 1.367.554,47
DESPESES PER CONVENIS PER PRESTACIONS FINALISTES DE SERVEIS A LES ADMINISTRACIONS -1.555.810,72
TOTAL CONVENIS DE PRESTACIONS DE SERVEIS A LES ADMINISTRACIONS   -188.256,25
VENDA D’ACTIUS 1.400.000,00
DESPESES AMORTIZACIÓ EXTRAORDINÀRIA -250.000,00
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI   43.052,21

(*) És la quota corresponent a la part de l’estructura territorial de Catalunya. Representa 3€ de mitjana per afiliat

(**)  Ingressos per assessorament laboral, serveis a l’afiliat, etc.

(***) La partida de despeses de personal està repartida entre la partida d’atenció i assessorament a delegats i EESS, gestió de locals, Gabinet Jurídic, despeses per convenis de prestacions finalistes i altres despeses de personal

pressup-2017-a

pressup-2017-b

pressup-2017-c

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*