logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Acord d’increment salarial i permisos retribuïts al conveni de residències, centres de dia i llars residències per a persones amb discapacitat intel·lectual

Després de molts mesos de negociacions, el 14 de juny -i davant de l’autoritat laboral-, la Patronal, Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, i els sindicats UGT i CCOO hem arribat a un acte d’avinença.

Resum del resultat de la mediació:

Increment salarials:

Any 2018: 0% Any 2019: 21 euros/lineals/mes, per a totes les categories professionals.

Any 2019: 21 euros/lineals/mes, per a totes les categories professionals

Any 2020: 37 euros/lineals/mes, per a totes les categories professionals.

Aquests increments seran retroactius amb data 1 de gener de cada any. Les quantitats fan referència a treballadors/es contractats/es a jornada completa, i en cas de contractes a temps parcial, les persones treballadores percebran els seus salaris a prorrata dels que aquí s’estableixen en proporció a la jornada.

Aquests increments salarials venen referits a 14 pagues anuals.

Permisos retribuïts:

Gaudi en dies laborables dels permisos de curta ddurada que apareixen al article 24.3 del Conveni actual, que dirà:

24.3 “Tres dies laborables amb inici des del fet causant i gaudi en dies laborables consecutius per mort, accident o malaltia greu, hospitalització de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan el treballador/ora hagi de desplaçar-se més de 250 km, el permís s’incrementarà en dos dies.”

24.3.bis “Dos dies amb inici des de el fet causant i gaudi en dies consecutius per operació quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan, per aquest motiu, el treballador/a hagi de desplaçar-se més de 250 km, el permís serà de quatre dies.

Ara començarem el treball d’adaptació normativa del nou text del Conveni, adaptació dels grups professionals i proposta de text per a una millor comprensió del plus de caps de setmana per tal de poder fer el registre.

Entrades relacionades