logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Campanya ‘I el 9, què?

La UGT de Catalunya posa en marxa la campanya: ‘I El 9, Què?”

Des de la Secretaria d’Igualtat i Formació de la Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya, vàrem iniciar l’any 2020, passat el 8 de març, sota el paraigua de la campanya “Amb EL 70% No En Tenim Prou” (bretxa salarial) del 8 de març,  la campanya ” I El 9, Què?”, amb l’objectiu de donar totes les eines disponibles per aplicar als centres de treball les polítiques d’igualtat, i per fer visible que no s’estaba complint amb el mandat legal a les empreses sobre la nova entrada en vigor del Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i en l’ocupació. Actuament ja disposem del desenvolupament reglamentari del RDL 6/2019, amb dos reials decrets: el RD 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; i el RD 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.
Encara queda molt per fer en matèria dels Plans d’Igualtat i la cultura de la igualtat a les empreses o centres de treball. S’han d’aplicar mesures d’igualtat, plans d’igualtat, crear comissions negociadores, fer diagnosi, avaluació i seguiment d’aquests, així com Auditories Retributives (obligatori des del 14 d’abril de 2021 per a totes aquelles empreses que tenen un Pla d’Igualtat) i Registre Salarial o Retributiu (obligatori per a totes les empreses sigui quina sigui la seva mida), i aplicar drets com la corresponsabilitat, la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, la igualtat retributiva, etc…
Atesa aquesta realitat, el paper del sindicat és clau per a garantir l’efectivitat dels drets que se’n deriven de la legislació aprovada. Com a organització sindical, considerem que tenim una posició privilegiada per a impulsar accions adreçades a promoure la lluita per a la igualtat efectiva d’oportunitats i a prevenir qualsevol tipus de discriminació i violència que es pugui donar a l’àmbit laboral, i que ho podem fer gràcies al nostre treball directe amb les persones treballadores.  

Documentació relacionada

Annex 1: Continguts mínims
Annex 2: Carta per a les empreses P.I.
Annex 3: Fitxa de seguiment pel compliment de la igualtat
Annex 4: Enllaços a les diferents eines
Annex 5: Recomanacions per a incorporar la perspectiva de gènere en els plans de contingència dels centres de treball
Annex 6: Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació
Annex 7: Acord per al desenvolupament de la igualtat efectiva en el treball entre dones i homes
Annex 8: Resum dels Reial Decrets 901 i 902/2020 en format preguntes i respostes 
Annex 9: Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes
Annex 10: Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre
Carta introductòria per a la RLT