logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dia Europeu de la igualtat salarial, encara lluny d’eliminar la bretxa salarial en els sectors públics i privats a Catalunya

Descarrega el cartell

L’impacte de l’augment del Salari Mínim Interprofessional a Catalunya fa escurçar la bretxa salarial d’un 1,53%. Encara existeix un 20,64% de bretxa salarial, entre dones i homes a Catalunya. Les dones cobren 498 euros menys mensualment que els homes.

El pròxim 22 de febrer, se celebra el Dia Europeu de la Igualtat salarial entre dones i homes en una situació espai-temps, encara, pandèmica per la Covid-19. Amb les darreres dades disponibles de 2019, a Catalunya la bretxa del salari mitjà anual es va situar en un 20,64%, dada que supera l’estatal. Per tant, les dones cobren 5.977 euros l’any menys que els homes, el que suposa 498 euros mensuals de diferència.

A més, cal destacar l’evident bretxa que existeix a l’administració pública catalana, que n’és d’un 10,76%. Hem pogut identificar que com més alt és el pes d’ocupació en el sector públic, més baixa és la bretxa salarial.

Aquestes, són dades de l’informe “Bretxa salarial: encara lluny d’eliminar la bretxa salarial en els sectors públics i privats”, elaborat per la Secretaria d’Igualtat de la UGT de Catalunya aquest 2022.

Actualment, no podem valorar i avaluar l’impacte total de la nova normalitat sobre les retribucions de les dones, però sí que podem afirmar que la baixada de la bretxa salarial, respecte a l’any passat, es deu en part per la pujada de l’SMI. De fet, aquest 2022, estimem que hi haurà un 8,9% aproximadament, de dones beneficiades per aquestes pujades.

Som conscients que les desigualtats estructurals i les bretxes de gènere han existit de forma continuada en la nostra història, i pel que registren els paràmetres del nostre informe, podem confirmar que la situació viscuda aquests darrers dos anys ha accentuat molt més les diferències de gènere:

  • Les dones a Catalunya encara pateixen els efectes de la temporalitat (un 23%), 5 punts per sobre dels homes. També són les més afectades per la parcialitat (8 de cada 10 contractes de jornada a temps parcial estan signats per dones). L’acord de la Reforma Laboral, recull l’erradicació d’aquestes situacions per poder obtenir una estabilitat en la contractació laboral.
  • Tenir família és una de les principals causes d’abandonament del mercat laboral entre les dones. Els homes amb fills tenen una taxa d’ocupació del 84%, mentre que les dones només d’un 66%.
  • La bretxa es fa més profunda i extensa a mesura que les dones es fan grans. Les joves que s’incorporen en el mercat laboral, ja es troben amb certes desigualtats salarials que es mouen en el 12% menys, però les dones de més de 45 anys, tenen una bretxa salarial que arriba a ser un sou del 25,39% menys. El mateix succeeix amb el nivell d’estudis, com menys estudis cursats, més alta és la bretxa entre els dos sexes.
  • Els sectors més afectats per la pandèmia són els serveis essencials, que són els que tenen més presència femenina i que ja de per si són més precaris per la divisió sexual de la feina.
  • Segons les dades de 2021 que ofereix l’EPA, el 80,82% de dones ocupades ho estan només en 4 de les nou tipologies d’ocupació, davant del 46,4% d’homes que representen més diversificació ocupacional. Aquestes quatre categories són personal de serveis de restauració, personals, protecció i venda; personal tècnic i professional científic i intel·lectual; personal comptable, administratiu i d’oficina; ocupacions elementals. Les dones estan fortament segregades ocupacionalment, és a dir, hi ha una concentració més elevada de dones en determinades ocupacions i aquestes responen a salaris més baixos i on es genera la bretxa més gran.
  • La situació pandèmica, ha generat encara més, la necessitat de les cures familiars, fet que coincideix amb la bretxa, ja que són tasques que majoritàriament recauen en les dones.
  • A Catalunya, el 2018, es va evidenciar que la bretxa salarial en el sector privat, del 26,25%, era més que el doble que la del sector públic, un 10,76%. Catalunya en concret, té la taxa més baixa d’ocupació pública de l’estat. Només al nostre territori, hi ha més de 350.000 persones que treballen a l’administració pública, i unes 212.287 en són dones. Segons el tipus de contracte a les administracions públiques de Catalunya el 2021, les dones sumen un 62% del total, però ocupen categories menors.
  • L’SMI, salari mínim interprofessional, ha estat un dels acceleradors principals que ha fet escurçar la bretxa salarial a tot l’estat.

És evident que en aquests últims anys, la gravetat de l’impacte econòmic i social ha recaigut en les dones i ha empitjorat les seves condicions de vida, ja que són elles les que s’han trobat en una situació de vulnerabilitat, les que tenen un treball precari, les que treballen a l’economia submergida, les que tenen ingressos escassos o intermitents i les que no tenen un habitatge assequible i adequat.

Des de la UGT de Catalunya, considerem indispensable complir amb les normatives que es marca al Reial Decret Llei 6/2019, al Reial Decret 901/2020 i 902/2020 del 13 d’octubre de Plans d’Igualtat i Igualtat retributiva així com de l’acord de la reforma laboral en els convenis col·lectius i la negociació col·lectiva per tal que les millores que representa aquestes normatives, puguin arribar a totes les treballadores.

Entrades relacionades