logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Formació i Qualificació Professionals

Per tenir més possibilitats a la feina, tan si busques com si vols millorar, la formació és indispensable. Aquesta formació s’ha d’entendre com l’adquisició d’unes competències professionals que es demostren a la pràctica. Aquestes competències professionals tenen una unitat mínima que es diu Unitat de Competència (UC) i cal acreditar-la . Amb vàries UC es pot obtenir una Qualificació Professional (QP) dels Catàlegs de QP de Catalunya o l’Estat .
Al final el que demana el mercat laboral és professionals qualificats. I la garantia d’aquesta professionalitat són els Certificats de Professionalitat, que es composen de Qualificacions Professionals reconegudes, que a la seva vegada es nodreixen de les UC acreditades:
Les vies d’obtenció d’aquests certificats i per tant, de millorar l’ocupabilitat són:
El Certificat de Professionalitat és vàlid a tot l’Estat Espanyol i amb els complements de l’EUROPASS, serveix per a tota Europa (EU-28). No cal dir que el coneixement de les  llengües estrangeres oficials és imprescindible.
Amb el nou model de Formació i Qualificació Professional el sistema de capacitació professional s’hauria de centrar en facilitar la inserció laboral de les persones en situació de desocupació i la millora i promoció laboral de les que  treballen.