logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Assetjament sexual i per raó de sexe

Des de la UGT de Catalunya treballem per tenir entorns de treball respectuosos i segurs, i lluitar contra qualsevol tipus de discriminació i qualsevol forma de violència de gènere a les empreses.

El Protocol  per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa és obligatori per a totes les empreses sigui quina sigui la seva mida, tal i com marca la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

És un document que recull mesures preventives i el procediment d’actuació davant de qualsevol cas d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe a l’empresa, i a de ser negociat amb els representants legals dels treballadors.

El protocol és un instrument que pretenen ajudar a prevenir, detectar i resoldre situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses.

Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
Decàleg de tolerància zero amb l’assetjament
Orientacions bàsiques per a la persona de referència dels protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe
Programa formatiu de la persona de referència
Cicle formatiu sobre la persona de referència
Tríptic ‘Assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa’
Tríptic ‘Drets laborals de les dones víctimes de violència masclista’
Tríptic ‘Erradiquem les violències masclistes a la feina’