logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Plans i mesures d’Igualtat

Totes les empreses amb independència de la seva mida, estan obligades a adoptar mesures d’igualtat de forma negociada, per assolir la igualtat de tracte i no discriminació de les dones en l’àmbit laboral.

El pla d’igualtat de les empreses és el conjunt de mesures per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe entre dones i homes a la feina. Aquestes mesures han de ser adoptades després de fer una diagnosi de la situació de cada empresa. S’haurà de fer un seguiment i avaluació dels objectius a assolir, així com les estratègies i les accions a aplicar per a aconseguir-los.

El pla d’igualtat és obligatori a partir del 7 de març de 2021 per a totes les empreses amb més de 100 persones en plantilla, i a partir del 7 de març de 2022 per a les de més de 50 persones treballadores.

Tot queda regulat pel Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el eu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i a cords col·lectius de treball.

Mesures d’Igualtat

Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes
I Pla d’acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el treball

Plans d’Igualtat

Elaboració de plans d’igualtat
Informació general sobre els plans d’igualtat (Plans que s’han de registrar al REGCON; Termini; Diferència entre els plans obligatoris i voluntaris; Qui pot negociar plans d’igualtat)
Eina de diagnosi (Vídeo de presentació; Guia pràctica de diagnosi) tant per empreses de més de  persones treballadores, com empreses de menys de  persones treballadores
Eina de disseny del pla (Eina de disseny; Tutorial per al disseny del pla)
Eina de seguiment i avaluació (Eina de seguiment i avaluació dels plans d’igualtat; Tutorial per l’eina de seguiment i avaluació del pla; Manual d’usabilitat)
Eina de registre retributiu (Preguntes freqüents sobre el registre retributiu; Guia del registre retributiu; Full de càlcul: registre retributiu quanties totals anuals; Full de càlcul: registre retributiu quanties totals anuals per hora; Document de registre retributiu)
Plans d’igualtat a les empreses (Fases; Empreses obligades; Qui participa?; Àmbits; Vigència)
Recomanacions per a la negociació col·lectiva dels plans d’igualtat:
Registre dels Plans d’igualtat al Registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat (REGCON)