logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ODS 1: El fi de la pobresa

Aquest ODS ens crida a erradicar la pobresa extrema i reduir la proporció de persones de totes les edats que viuen en la pobresa garantint un accés universal a recursos i a serveis bàsics com l’habitatge, l’energia, l’assistència sanitària o les tecnologies, així com també fomentar la resiliència de les persones pobres i vulnerables davant les situacions de crisi o desastres.

Reptes de l’ODS1:

1.1 – Per a 2030, erradicar per a totes les persones del món la pobresa extrema, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars EUA al dia.

1.2 – Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, dones, nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d’acord amb les definicions nacionals.

1.3 – Posar en pràctica en l’àmbit nacional mesures i sistemes apropiats de protecció social per a totes les persones, nivells mínims inclosos, i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura per a les persones pobres i vulnerables.

1.4 – Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, propietat i control de les terres i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i serveis financers, incloses les microfinances.

1.5 – Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i aquelles que es troben en situacions vulnerables, i reduir-ne l’exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima, així com altres crisis i des­astres econòmics, socials i ambientals.

1.a – Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la mi­llora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, per tal de posar en pràctica programes i polítiques encaminats a l’erradicació de la pobresa en totes les seves dimensions.

1.b – Crear marcs normatius sòlids en els plans nacional, regional i internacional, sobre la base d’estratègies de desenvolupament que tinguin en compte les qüestions de gènere i s’orientin en favor de les persones pobres, per tal d’impulsar la inversió accelerada en mesures d’erradicació de la pobresa.

La UGT de Catalunya treballa amb l’ODS 1:

Per acabar amb la pobresa laboral i amb el mercat de Treball precarizat, exigint salaris dignes i suficients qualitat de les ocupacions, estabilitat dels contractes i mesures que facilitin la conciliació de la vida personal i laboral.

Reclamant  un sistema de protecció social que sigui capaç de generar un efecte redistributiu entre la ciutadania i que corregeixi les situacions de desigualtat i lluiti contra la pobresa.

Exigint als governs que  augmenti la despesa social que ara dediquem  amb un sistema fiscal just i progressiu, que revisi en profunditat els beneficis fiscals que estan aportant regressivitat al sistema, i que ens permeti finançar un estat de benestar fort amb serveis públics de qualitat.

Lluitant per a la Renda Garantida de Ciutadania que asseguri els mínims d’una vida digna a les persones i famílies que es troben en situació de pobresa i desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament.

Batalllant contra l’exclusió residencial i pobresa energètica.

Exigint la millora de la protecció econòmica dels menors d’edat.